Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document 

 

Media Watch - Forside


Gaza-krig 2024 | DR formidler åbenlys løgn om hungersnød i Gaza
12. juli 2024 - DR skriver på dr.dk, at nogle FN-eksperter vurderer, at "hungersnøden har spredt sig i Gaza". Men sammenholder man de tilgængelige tal med FN's egen definition af hungersnød, ser man, at påstanden udgør en overdrivelse med en faktor på mange tusinde! I stedet for at sprede misinformation om Israel burde DR hellere bidrage til at afdække, hvordan forskellige FN-organer systematisk forsøger at holde liv i løgnen om en sultkatastrofe i Gaza.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | Berlingske nægter at rette faktuelle fejl i opslag på liveblog
21. juni 2024 - Journalist Gunnar Willum udtaler til Berlingskes liveblog, at nogle israelske ministre "konstant" kræver "at Gaza skal jævnes med jorden, og at militæret skal kaste atombomber." Han hævder desuden, at det israelske militær ønsker, "at krigen skal stoppe snart, fordi den ikke når nogen vegne" fordi "det går dårligt". Det hele er beviseligt forkert, men avisens udlandsredaktion nægter alligevel at rette fejlene.
Læs mere...

Historieforfalskning | Fejl i artikel på dr.dk: Ingen grænser for palæstinensisk stat fastlagt i 1967
28. maj 2024 - DR skriver i dag på dr.dk om den spanske premierminister, Pedro Sánchez', anerkendelse af en palæstinensisk stat, at der i 1967 blev fastlagt grænser for en sådan fremtidig stat. Det er ikke korrekt. Tværtimod. En palæstinensisk stat ved siden af Israel var slet ikke på tale dengang, da både palæstinenserne og samtlige arabiske lande på det tidspunkt afviste enhver form for fred, forhandling eller anerkendelse af Israel.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | Puk Damsgaard sammenligner Israels krig i Gaza med Syriens bombning af Aleppo
29. marts 2024 - DR-journalist Puk Damsgaard sammenligner i Berlingskes podcast "Østergaards salon" Israels militære angreb på Hamas i Gaza med Syriens bombardementer af Aleppo i 2016. Desuden påstår hun, at Israel, på linje med Hamas, ikke kerer sig om de civile i Gaza. Det er meget grove anklager, som ikke flugter med de faktiske forhold, og som samtidig afslører hendes manglende forståelse af den internationale humanitære folkeret.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | TV2 med antisemitisk påstand om, at Israel blokerer nødhjælp, for at børn skal sulte
15. marts 2024 - I en artikel på tv2.dk påstås det, at Israel de seneste to uger stort set ikke har tilladt, at lastbiler indfører nødhjælp til Gaza. Det står i skærende kontrast til de 126 vognlæs, som i gennemsnit bliver indført hver dag. Det påstås envidere, at der er hungersnød i Gaza, selvom situationen åbenlyst ikke kommer i nærheden af at leve op til UNICEF's officielle definition. Endelig fremføres det antisemitiske synspunkt, at Israel fører "krig imod børn" og specifikt ønsker, at børn i Gaza skal sulte.
Læs mere...

Opdatering 30. marts 2024: TV2 har svaret på Israel-Onlines klage og rettet de værste fejl i artiklen.

Gaza-krig 2024 | Steffen Kretz misinformerer om nødhjælp
13. marts 2024 - DR's journalist Steffen Kretz påstår i en artikel på dr.dk, at nødhjælp kun kommer "sporadisk" ind i Gaza, selvom der i dagene op til publikationen af Kretz' artikel i snit blev indført næsten 200 lastvogne med fornødenheder dagligt. Det er ikke "sporadisk," men derimod massivt. Det er heller ikke korrekt, som det påstås, at nødhjælpen fortrinsvis kommer ind fra Egypten. Hovedparten krydser Kerem Shalom-overgangen fra Israel.
Læs mere...

Opdatering 11. april 2024: DR har besvaret Israel-Onlines klage og foretaget mindre rettelser i artiklen. Det er positivt. Selvom det nu forklares, at der ifølge Israel kommer mere nødhjælp ind i Gaza end før krigen, beskrives omfanget dog stadigt som "sporadisk."

Gaza-krig 2024 | Steffen Kretz misinformerer om bosættelser og tostatsløsning
3. marts 2024 - DR-journalist Steffen Kretz promoverer det kendte anti-israelske synspunkt, at de israelske bosættelser har gjort tostatsløsningen umulig, hvorfor eneste mulighed nu er en "enstatsløsning." Alle ved selvfølgelig, at sidstnævnte er newspeak for den jødiske stats endeligt. Hele artiklens præmis bygger dog også på en række falske påstande.
Læs mere...

Historieforfalskning | Falsk fremstilling af historiske forsøg på tostatsløsninger med Sune Haugbølle på dr.dk
2. marts 2024 - DR-journalist Selin Türker har sat sig for at gennemgå de historiske forsøg på at skabe en tostatsløsning - endda med et løfte om at forklare, hvorfor de ikke blev til noget. Men desværre leverer artiklen ikke på målsætningen. I stedet har man ved hjælp af kun én enkelt mellemøstekspert, professor i globale studier ved Roskilde Universitet Sune Haugbølle, begået en omgang historieforfalskning, som åbenlyst har til formål at skjule, at palæstinenserne systematisk gennem snart et århundrede har afvist alle forslag om tostatsløsninger.
Læs mere...

Opdatering 8. april 2024: DR har besvaret Israel-Onlines klage og anerkendt, at der er "behov for at præcisere og uddybe så mange dele af artiklen, at [DR] har besluttet at afpublicere den." DR anerkender desuden, at man "burde have haft flere kilder på historien." Endelig skriver DR direkte til Israel-Online, at "det burde være nævnt, at den pågældende kilde [Sune Haugbølle] har skrevet under på en erklæring, der opfordrede til sanktioner mod Israel."

Gaza-krig 2024 | Åbenlys anti-israelsk løgn på dr.dk: Gazas befolkning udgør 80% af verdens sultne
13. februar 2023 - DR-journalist Sean Coogan, som ved adskillige lejligheder har bidraget til at sprede løgne om Israel på dr.dk, citerer i dag på DR's liveblog "FN-eksperter" for, at beboerne i Gaza nu udgør 80% af de mennesker i verden, der sulter. Men hvis DR's journalister besad blot et minimum af kritisk sans, ville de forstå, at det er en matematisk umulighed. Gazas samlede befolkning - om den sulter eller ej - svarer nemlig kun til 0,25% af de 800 millioner mennesker, der kloden over er ramt af sult.
Læse mere...

Gaza-krig 2024 | Falske, indbyrdes modstridende, tabstal fra Hamas på dr.dk
28. januar 2024 - Danmarks Radio viderekolporterer igen helt ukritisk Hamas' tabstal - denne gang inklusive specifikation af antal dræbte kvinder og børn. Men hvis DR, i stedet for at fungere som talerør for Hamas, valgte at udøve blot et minimum af kildekritik, ville det fremgå, at den angivne fordeling mellem civile mænd, kvinder og børn er falsk. Tallene går nemlig ikke op. DR bør som minimum understrege, at Hamas' tal ikke kan verificeres uafhængigt, ligesom man naturligvis har pligt til også at nævne de israelske estimater, sådan at begge krigens parter kommer til orde.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | Misvisende beskrivelse af bosætteres vold i Berlingske
24. januar 2024 - Berlingske skriver, at "300 palæstinensere er blevet dræbt af bosættere eller israelske soldater siden krigens start." Det er en særdeles misvisende beskrivelse af forholdene. I realiteten er langt hovedparten dræbt under regulære kampe med israelsk militær. Blot 10 palæstinensere blev i 2023 dræbt af israelske bosættere, mens mange flere bosættere i samme tidsrum blev dræbt af palæstinensere på Vestbredden. Alle dødsfaldene er tragiske, men det er vigtigt at sætte tingene i perspektiv.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | DR støtter Hamas' propaganda: Alle dræbte i Gaza er civile!
23. januar 2024 - DR fortæller i TV-Avisen, at "mindst 25.490 civile palæstinensere mistet livet" i den aktuelle krig. Det er naturligvis ikke sandt. Tallet (der i øvrigt er uverificeret) dækker de samlede tab i Gaza. Israel mener at have dræbt omkring 9.000 militante palæstinensere. Den åbenlyse fejl er en konsekvens af DR's aktive støtte til Hamas' strategi med ikke at nævne terrorgruppens militære tab. Formålet er at få folk til at tro, at Israel stort set kun dræber civile i Gaza. Og når manipulationen virker selv på DR's egne journalister, så gælder det nok også for danskerne i almindelighed.
Læs mere...

Opdatering 8. februar 2024: DR har under "Fejl og fakta" på dr.dk bragt en beklagelse over, at man i TVA-indslaget kaldte alle de - ifølge Hamas - angiveligt dræbte mennesker i Gaza for "civile."

Gaza-krig 2023 | DR's propaganda: En "rabiat" jøde, og ikke Yassir Arafat, var skyld i Oslo-processens kollaps
19. januar 2024 - Danmarks Radio påstår i en artikel på dr.dk, at Yigal Amirs attentat på den israelske premierminister Ytzhak Rabin i 1995 var årsag til Oslo-processens kollaps. Det er usandt. Fredsprocessen endte, da palæstinensernes leder, Yassir Arafat, i 2000 afviste et tilbud om oprettelsen af en palæstinensisk stat ved siden af Israel. Artiklen fritager også palæstinenserne fra ansvaret for den femårige terrorkampagne, som i perioden 2000-2005 kostede omkring 1.000 civile israelere livet. Det hele er ren historieforfalskning.
Læs mere...

Opdatering 31. januar 2024: DR har anerkendt de mest uhensigtsmæssige formuleringer og foretaget nogle rettelser i artiklen. Se også her under "Fejl og fakta" på DR's hjemmeside.

Gaza-krig 2023 | TV2 støtter udbredt myte om sikkerhedsrådsresolution 242
19. januar 2024 - TV2-journalist David Buch fremstiller FN's Sikkerhedsråds helt afgørende resolution 242 fra 1967 på samme måde, som araberne og deres vestlige kampfæller, nemlig ved at udelade den anden halvdel af princippet "land for fred." Resolutionen knæsatte netop det princip, som hele fredsprocessen med Egypten, Jordan og palæstinenserne er baseret på. I TV2's udgave lyder princippet mere som "land for ingenting."
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | DR-journalist Sean Coogans løgn: Netanyahu citeres for at opfordre til drab på civile
13. januar 2024 - I forbindelse med den af Sydafrika anlagte sag ved den internationale domstol i Haag med en anklage om, at Israel begår folkemord på palæstinenserne i Gaza, skriver DR-journalist Sean Coogan på dr.dk, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu i et brev til israelske soldater på vej i kamp i Gaza skal have citeret følgende fra Bibelen: "Drag ud, angrib Amalek og forbyd alt, der tilhører ham. Skån ingen, men dræb på samme måde mænd og kvinder, småbørn og spædbørn". Det hele er løgn - både at Netanyahu har skrevet sådan, og at Sydafrika har påstået det.
Læs mere her...

Opdatering 16. januar 2024: DR har anerkendt, at påstanden om, at Netanyahu skulle have citeret det meget voldsomme bibelvers, var forkert. Se her på DR's hjemmeside under "Fejl og fakta."

Gaza-krig 2023 | Berlingske kopierer helt ukritisk Al-Jazeeras propaganda
28. december 2023 - Adskillige opslag på Berlingskes live-blog er kopieret direkte, dvs. ordret, fra det Qatar-baserede nyhedsmedie Al-Jazeeras hjemmeside. I flere tilfælde er der tale om rendyrket anti-israelsk - og totalt udokumenteret - propaganda. I et enkelt tilfælde er oversættelsen gået så galt, at selve meningen gik tabt. Israel-Online har anbefalet Berlingske at udvise større forsigtighed med materiale fra kilder, som er direkte allieret med terrororganisationen Hamas.
Læs mere...

Opdatering 28. december 2023: Som svar på Israel-Onlines klage medgiver Berlingskes udlandsredaktør, Kristian Kjærholm Pedersen, at "det nævnte indlæg kunne bruge en bedre journalistisk bearbejdning. Vi kan ikke bare oversætte blogindlæg fra andre liveblogge, men skal selv arbejde med de oplysninger, som er tilgængelige."

Gaza-krig 2023 | Ritzau kritiserer alene Israel for fredsprocessens kollaps
12. december 2023 - Nyhedsbureauet Ritzau forklarer årsagen til, at tostatsløsningen ikke er blevet til noget, på følgende måde: "Det hænger sammen med, at Israel fortsætter med at bygge nye bosættelser på Vestbredden." Det er mildt sagt en forenkling. At palæstinenskerne i mere end 20 år har afvist alle fredsforslag og nægtet at komme til forhandlingsbordet spiller slet ingen rolle?
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | DR-journalist Sean Coogan promoverer Hamas' løgn: 92% af de dræbte i Gaza er civile
5. december, 2023 - I en artikel på dr.dk fortæller DR-journalist Sean Coogan, helt uden dokumentation, at andelen af kvinder og børn blandt de dræbte i Gaza udgør 69% af de samlede tab. De må logisk set betyde, at de civile tab, hvis man regner civile mænd med, udgør 92% af alle dræbte i Gaza. Lyder det troværdigt? Nej, selvfølgelig ikke. Hamas underspiller naturligvis sine militære tab. Danmarks Radio agerer ganske enkelt talerør for den islamistiske terrororganisation.
Læs mere her...

Gaza-krig 2023 | Berlingskes Carolina Kamil påstår, at Netanyahu ønsker at føre krig "for evigt" - for sin egen skyld
28. november 2023 - Berlingskes mellemøstkorrespondent, Carolina Kamil, påstår, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, ønsker at føre krig i Gaza "for evigt" - alene for at sikre sin egen politiske overlevelse. Derved skulle Netanyahu angiveligt sikre sig straffrihed i forhold til de sager om korruption, som verserer imod ham. Problemet med Carolina Kamils teori er bare, at positionen som premierminister slet ikke giver Netanyahu immunitet imod straf i de nævnte sager. Carolina Kamil har også problemer med at få styr på et par andre fakta.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | Nej JP, en palæstinensisk stat er ikke "stridens kerne"
20. november 2023 - Jyllands-Postens Heidi Plougsgaard drager en forkert konklusion, når hun skriver, at etableringen af en levedygtig palæstinensisk stat "er stridens kerne og den bagvedliggende årsag til, at Israel nu er i krig med Hamas." Palæstinenserne har haft masser af muligheder for at oprette deres egen stat, men har sagt nej til alle forslagene, fordi man ikke ønsker en stat ved siden af den jødiske - men derimod én i stedet for den jødiske. Det er altså den jødiske stats eksistens, som er stridens kerne.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | Antisemitiske teorier på tv2.dk - med hjælp fra professor Ole Wæver
17. november 2023 - To eksperter, herunder professor i international politik på Københavns Universitet Ole Wæver, giver i en artikel på tv2.dk udtryk for, at Israel nyder mere imødekommenhed, især fra USA's side, end landet har fortjent. Årsagen er angiveligt, at jøderne med sin kapital og fordækte lobbyarbejde har "viklet" USA ind i en ufrivillig alliance, hvor de ikke længere "tør" være rigtig kritiske. Hvis du synes, det lyder som god, gammeldags, klassisk antisemitisme, er det nok fordi, det er det.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | DR beklager manglende kildekritik, men undlader at tage stilling til tendentiøs billedbrug
14. november 2023 - Israel-Online har i en ankesag fået medhold i, at en artikel på dr.dk manglede kildekritik, da lederen af Gazas sundhedsministerium ikke var varedeklareret som medlem af terrororganisationen Hamas. Det andet klagepunkt vedrørende artiklen, over en smagløs sammenligning mellem hospitaler i henholdsvis Gaza og Israel, nåede dog ikke at blive behandlet, da DR Udland behændigt fjernede den pågældende billedserie, inden DR's ankemyndighed kunne nå at tage stilling til den.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | DR påstår - fejlagtigt - at besættelsen af Vestbredden er ulovlig
9. november 2023 - På Danmarks Radios liveblog kunne man i dag læse, at "Vestbredden er ulovligt besat af Israel." Lignende formuleringer finder man jævnligt i andre artikler, både hos DR og i de fleste andre større danske medier. Det er bare ikke sandt. Besættelsen er fuldt ud lovlig indtil den dag, der indgås en fredsaftale med palæstinenserne.
Læs mere...

Opdatering 16. november 2023: DR har anerkendt fejlen og rettet den i en række artikler på dr.dk.

Opdatering 20. december 2023: I en overraskende kovendning har DR Udland besluttet at fortsætte med at beskrive Vestbredden som "ulovligt besat." Israel-Online har d.d. klaget til DR's ankeinstans.

Gaza-krig 2023 | Alvorlig historieforfalskning om Israels uafhængighedskrig på tv2.dk
13. november 2023 - I dagens artikel af journalist Mikkel Secher om det palæstinensiske "Nakba"- den palæstinensiske "katastrofe" i 1948 - er der en række faktuelle fejl, som bedst kan betegnes som historieforfalskning. TV2 påstår, at Israel, da staten blev udråbt 14. maj 1948, gjorde sine arabiske borgere "statsløse." Det er forkert. Tværtimod garanterede Israels uafhængighedserklæring landets araberne "fuldt og ligeværdigt statsborgerskab." Det påstås endvidere, at Israels hær efter 14. maj 1948 indledte en stor offensiv imod araberne. Det er diametralt omvendt: fem arabiske hære indledte en stor invasion af Israel. TV2 er blevet bedt om at rette fejlene.
Læs mere...

Opdatering 14. november 2023: Israel-Online har klaget til TV2 og bedt om, at fejlene rettes. Allerede dagen efter kom der besked fra journalist Mikkel Secher om, at teksten er korrigeret, så beskrivelsen nu er retvisende.

Gaza-krig 2023 | TV2's præsentation af aktørerne: Terroristerne er de gode, israelerne de onde
8. november 2023 - En baggrundsartikel på tv2.dk har til formål at præsentere læserne for de vigtigste aktører i den aktuelle krig mellem Israel og Hamas. Men mens de udemokratiske palæstinensiske ærketerrorister bliver nusset blidt med fløjshandsken, begås der politisk karaktermord på Israels demokratisk valgte premierminister. Desuden anklages Israel indirekte for apartheid. Den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas' veldokumenterede støtte til terror imod israelere holdes hemmeligt for læseren.
Læs mere...

Opdatering 17. november 2023: TV2's udlandsredaktion har afvist Israel-Onlines klage. Sagen sendes videre til tv-stationens ankeinstans.

Opdatering 11. december 2023: Sagen er blevet behandlet af TV2's ankeinstans, som afviser alle klagepunkter.

Gaza-krig 2023 | Israels angreb på ambulance i Gaza - hvad er op og ned?
6. november 2023 - Israel blev 3. november anklaget for at have angrebet en ambulance-konvoj foran Al Shifa-hospitalet i Gaza med 15 dræbte til følge. Men ambulancen, som ifølge dagbladet Politiken var "sønderbombet," fremstår på alle tilgængelige fotos næsten uskadt. Der er heller ikke noget bombekrater, fragmenter eller andre tegn på et missilangreb i området. Men hvad er så forklaringen? Nogle kvikke amatør-medieanalytikere på Twitter har muligvis løst gåden.
Læs mere...


"Den sønderbombede ambulance" i Politiken. Foto: Twitter, 3. november 2023.

Gaza-krig 2023 | DR beskylder Israel for angreb på hospital - uden dokumentation
19. oktober 2023 - Flere danske medier, herunder Danmarks Radio og Dagbladet Politiken, meldte tirsdag om et israelsk angreb på et hospital i Gaza, hvorved omkring 500 mennesker skulle være blevet dræbt. Men historien havde kun én kilde: terrororganisationen Hamas. Den viste sig da efterfølgende også at være løgn. DR og andre danske medier er nødt til at begynde at udøve kildekritik overfor notorisk upålidelige kilder som Hamas.
Læs mere...


Danmarks Radio var blandt mange medier, som helt ukritisk videreformidlede Hamas' løgn om et israelsk angreb på et hospital i Gaza, 17. oktober 2023.

Gaza-krig 2023 | DR påstår, at alle dræbte i Gaza er civile
17. oktober 2023 - I en video på Danmarks Radios hjemmeside, en såkaldt "explainer" med titlen "Hvem er Hamas?," bliver der sagt: "På få dage har Israel dræbt næsten 2.700 civile." Det svarer i skrivende stund til det samlede tabstal, som er meldt ud fra Gaza - dvs. fra Hamas. DR begår her en dobbelt fejl: Dels at stole på Hamas' tal, helt uden kildeangivelse eller -kritik, og dels at antage, at alle de angiveligt dræbte er civile. Det tegner et med garanti forkert billede af virkeligheden.
Læs mere...

Opdatering 3. november 2023 - Danmarks Radio har behandlet Israel-Onlines klage over de problematiske påstande i "explainer-videoen." DR undskylder og har rettet speaken i videoen. Se også Fejl og Fakta på dr.dk.

Gaza-krig 2023 | Ukorrekte tabstal fra Gaza i TV2 News: alle dræbte var civile!
15. oktober 2023 - TV2 News fortalte her til aften, at "2.300 civile" mennesker var blevet dræbt i Gaza siden starten på den aktuelle krig mellem Israel og Hamas. Da de seneste samlede tabstal fra Gaza også lød på ca. 2.300, måtte man forstå, at Israel alene har dræbt civile. Det forekommer usandsynligt. Hertil kommer, at TV2 både forsømte at fortælle, hvem der stod bag oplysningen (selvfølgelig Hamas) og tage forbehold for, at tallet ikke kunne verificeres af uafhængige kilder.
Læs mere...

Opdatering 16. november 2023: TV2 har anerkendt, at indslaget manglede kildeangivelse, men har ikke forholdt sig til de øvrige kritikpunkter. Sagen verserer fortsat ved tv-stationens ankeinstans.

Gaza-krig 2023 | Usmagelig propaganda på dr.dk
12. oktober, 2023 - I en artikel på dr.dk sammenlignes forholdene på henholdsvis et hospital i Gaza og et i Israel ved, at man viser billeder af sårede børn på det palæstinensiske hospital og glade hospitalsklovne på det israelske. En usmagelig fremstilling, som kun kan beskrives som hadefuld, anti-israelsk propaganda. Artiklens tekst er baseret på udsagn fra Gazas "sundhedsministerium," men uden at det fremgår, at der reelt er tale om mikrofonholderi for Hamas.
Læs mere...

Opdatering 14. november 2023 - Israel-Online har af Danmarks Radios ankeinstans fået fuldt medhold i en klage over artiklen på dr.dk. Læs her på dr.dk: Lytternes og seernes redaktør: Artikel om hospitaler i Gaza får kritik

DR-redaktionen afviste i første omgang klagen, men havde dog forud for ankeinstansens vurdering ændret i artiklen. Det er beklageligt, fordi ankeinstansen og DR's generalsekretær således ikke fik mulighed for at tage stilling til hele sagen, mere specifikt spørgsmålet om den tendentiøse billedserie.

Anti-israelsk propaganda og historieforfalskning på tv2.dk
7. oktober 2023 - På en dag, hvor Hamas har angrebet Israel og dræbt flere hundrede civile israelere, bringer tv2.dk en artikel, som skal forklare baggrunden for konflikten, men som reelt er anti-israelsk propaganda fra ende til anden. Forlaringen er tilsyneladende, at teksten er direkte løftet fra den anti-israelske propaganda-hjemmeside Globalis.dk, som er udviklet af "FN-forbundet," en traditionelt ekstremt Israel-kritisk organisation. Det er ikke lødig journalistik, hvorfor TV2 indtrængende opfordres til enten at fjerne artiklen eller revidere den, så den bliver retvisende.
Læs mere...

Opdatering 17. november 2023: TV2's udlandsredaktion har afvist Israel-Onlines klage. Sagen sendes videre til tv-stationens ankeinstans.

Misvisende Ritzau-overskrift retter kritikken den forkerte vej
10. september 2023 - Med overskriften "Israel dræber palæstinensisk dreng ved flygtningelejr" giver Ritzau indtryk af, at det israelske militær har begået en krigsforbrydelse ved at skyde imod en civil person, og endda et barn. Men sandheden er den stik modsatte. Den 16-årige dreng, som blev dræbt af skud, deltog nemlig aktivt i et angreb på de israelske styrker. En mere retvisende overskrift ville derfor være: "Palæstinensisk børnesoldat dræbt i kamp med israelsk militær."
Læs mere...

Ritzau vender konfliktens årsag på hovedet
17. juli 2023 - Nyhedsbureauet Ritzau bringer i en notits et kort resumé af årsagen til den langvarige konflikt, som giver indtryk af, at Israel har forhindret palæstinenserne i at få deres eget land. Det modsatte er tilfældet. Israel online har kontaktet Ritzau med forslag til en alternativ, mere retvisende, tekst til fremtidig brug.
Læs mere...

Paula Larrain i Altinget: På propaganda-tur med Folkekirkens Nødhjælp
11. juli 2023 - Journalisten Paula Larrain har været på propaganda-tur til Israel og de palæstinensiske selvstyreområder med det dybt anti-israelske Folkekirkens Nødhjælp. Det er der kommet en lang og ekstremt ensidig tirade i Altinget ud af, hvor hun opremser en række triste symptomer på den evindelige konflikt, dog uden at forholde sig til hverken kontekst eller årsager, herunder palæstinensernes manglende accept af eksistensen af en jødisk stat samt den fortsatte terror og voldelige kamp for Israels endeligt.
Læs mere...

Misinformation om dræbte fra Ritzau
13. maj 2023 - Nyhedsbureauet Ritzau sidestiller årets ofre for den israelsk-palæstinensiske konflikt ved at påstå, at de alle er "blevet dræbt under sammenstød." Det er ikke sandt. Samtlige palæstinensiske ofre blev dræbt under ildkampe mellem israelske styrker og bevæbnede palæstinensere - altså "sammenstød." Men samtlige israelske ofre var civile, som blev dræbt med fuldt overlæg i palæstinensiske terrorangreb. Der er en væsentlig forskel.
Læs mere...

Mere fake news fra Berlingskes Carolina Kamil
7. april 2023 - Berlingskes mellemøstkorrespondent, Carolina Kamil, leverer atter den tilbagevendende løgn om, at israelsk politi ganske uprovokeret har "stormet" Al Aqsa-moskeen og tæsket løs på "bedende" muslimer. Sandheden er som altid den stik modsatte, nemlig at en gruppe palæstinensere - helt ulovligt - havde forskanset sig i moskeen med sten, fyrværkeri og andet kasteskyts til brug imod jøder, som - fuldstændigt legalt - forventedes at besøge Tempelpladsen uden for moskeen.
Læs mere...

Berlingskes Kristian Mouritzen fortsætter sin misinformation om Israel
25. marts 2023 - Berlingskes internationale analytiker, Kristian Mouritzen, påstår fejlagtigt, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er "uden for domstolenes rækkevidde, fordi han er beskyttet af immunitet." Det er usandt. Selv ikke de foreslåede lovændringer, som skal stække Israels højesteret, vil give Netanyahu immunitet. Kristian Mouritzens sammenligning mellem Israel og det libanesiske "demokrati" er direkte absurd.
Læs mere...

Berlingske-leder er spækket med faktuelle fejl og anti-jødiske løgne
10. januar 2023 - Berlingskes lederskribent, Kristian Mouritzen, nøjes ikke bare med at udtrykke bekymring over Israels nye, højreorienterede regering. I hans leder kan man tælle mindst fem regulære faktuelle fejl, som alle sætter Israel i et urimeligt negativt lys. Regeringen anklages for at ville ulovliggøre homoseksualitet, at ville fordrive israelske arabere og at ville tillade jøder at bede i Al Aqsa-moskeen. Sidstnævnte er en mere end 100 år gammel anti-jødisk løgn, som har til formål at opildne muslimer til had og vold mod jøder - samme løgn, som Berlingske har promoveret i snart et år. Hvorfor kører avisen denne anti-jødiske misinformationskampagne?
Læs mere...


Oversigtskort over Tempelbjerget med Al Aqsa-moskeen nederst til højre.

Læs mere om Berlingske her.

Sune Haugbølle - islamisternes advokat på dr.dk
8. august 2022 - Mellemøstforsker ved Roskilde Universitet, Sune Haugbølle, fantaserer i et interview med Danmarks Radio om, hvilke onde hensigter der nødvendigvis må ligge bag israelske politikeres kamp imod de islamistiske terrorgrupper i Gaza, mens han - antageligt imod bedre vidende - påstår, at Hamas' eneste hensigt med at angribe israelske civile med raketter er at få ophævet blokaden af Gaza.
Læs mere...

Update: Den 26. september 2022 har DR udstyret artiklen på dr.dk med en "rettelse," hvoraf det fremgår, at "Sune Haugbølle i maj 2021 var medunderskriver af et debatindlæg, hvor der blev opfordret til sanktioner mod Israel." Se også "Fejl og fakta" på DR's hjemmeside. Israel-Online bifalder DR's pludselige, nye praksis med at varedeklarere en anti-israelsk mellemøstforsker. Lad os håbe, det er en ny trend.

Berlingske forsvarer klassisk antisemitisk løgn
22. april 2022 - Efter at være blevet gjort bekendt med flere faktuelle fejl, gengivet i Berlingske, herunder påstanden om, at israelsk politi rutinemæssigt skulle trænge ind i Al Aqsa-moskeen for at gøre plads til besøgende jøder, har Berlingskes udlandsredaktør, Birgitte Borup, valgt ikke at få fejlene rettet, men i stedet at støtte op om misinformationen. Også selvom den lægger sig op ad en 100 år gammel, anti-jødisk myte fra den palæstinensiske propaganda, som har til formål at opildne til had og vold imod jøder.
Læs mere...

Misvisende Berlingske-rapport fra Jerusalem
20. april 2022 - Berlingske-journalist Carolina Kamils rapport fra de seneste uroligheder i Jerusalem er desværre så behæftet med fejl, at den totalt umuliggør enhver forståelse for den uindviede læser. Artiklen fokuserer på påståede (ikke-eksisterende) israelske krænkelser af Al Aqsa-moskeen uden at nævne konteksten for urolighederne, nemlig palæstinensiske stenkast imod jøder på Tempelpladsen, det helligste sted i jødedommen.
Læs mere...

DR anerkender endelig forkert beskrivelse af Jerusalem
1. juli 2021 - En artikel af DR-journalist Maya Nissen om optakten til maj måneds 11-dages Gaza-krig blev forsynet med tilføjelsen: "Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at Jerusalem er Israels hovedstad. Det er ikke korrekt." En klage fra Israel-Online over den misvisende formulering blev 27. maj 2021 afvist af DR's udlandschef Niels Kvale. Men efter endnu en klage- og ankesag har DR erkendt det, man selv kalder et "forkert og upræcist ordvalg" samt en "væsentlig" og "uheldig" fejl. Læs artikel fra 13. maj, opdateret 1. juli 2021.

FN-chef: Israel overholdt krigens love
30. maj 2021 - Lederen af UNRWA i Gaza, Matthias Schmale, kom i søndags for skade at sige sandheden om Israels krigsførelse i Gaza: At Israels angreb havde været præcise, sofistikerede og generelt ikke rettet imod civile. Det skulle han aldrig have sagt. Palæstinenserne er rasende.
Læs mere...

Berlingske udelader vigtige detaljer om Sheikh Jarrah
22. maj 2021 - Berlingskes mellemøstkorrespondent, Carolina Kamil, beskriver hvordan palæstinensiske beboere fortrænges fra nogle huse i Østjerusalems Sheikh Jarrah-kvarter til fordel for jødiske bosættere. Men hun forsømmer at fortælle, at de palæstinensiske beboere aldrig har købt ejendommene, og at de trues med udsættelse, fordi de nægter at betale husleje.
Læs mere...

DR retfærdiggør Hamas' krig imod Israel
21. maj 2021 - DR-journalisterne Maya Nissen og Michael S. Lund forsøger i en artikel på dr.dk at kaste lys over den aktuelle krig imellem Israel og terrororganisationerne i Gaza. Det bliver i stedet til en omgang misinformation, hvor Hamas' kamp for at ødelægge Israel skjules og i stedet retfærdiggøres som et legitimt forsvar imod besættelse og blokade.
Læs mere...

DR's misinformation: Hamas ønsker fred med Israel
19. maj 2021 - Danmarks Radio har i indtil flere artikler på dr.dk valgt at bringe en "faktaboks" med en beskrivelse af terrororganisationen Hamas som indstillet på en fredelig tostatsløsning med Israel. Det er naturligvis det rene vrøvl. Som de fleste ved, stræber Hamas efter Israels undergang.
Læs mere...

DR's udlægning af Sheikh Jarrah-striden er ensidig og misvisende
18. maj 2021 - DR-journalist Maya Nissen har opdateret sin i forvejen misvisende artikel, ifølge hvilken Jerusalem ikke er Israels hovedstad, med et både ensidigt og mangelfuldt afsnit om den forestående udsættelse af beboere i Jerusalem-bydelen Sheikh Jarrah. Mest påfaldende er fraværet af den afgørende oplysning, at de pågældende lejere er truet med udsættelse, alene fordi de nægter at betale husleje.
Læs mere...

Anders Jerichows løgn i Orientering: Hamas ønsker blot et stop for bosættelser
15. maj 2021 - Journalist på dagbladet Politiken, Anders Jerichow, fortæller i DR Orientering indledningsvis retvisende og informativt om den seneste konflik mellem Israel og Hamas. Men desværre fyrer han også lige den fede løgn af, at Hamas' formål med at bombardere israelske byer med raketter er at opnå et stop for det israelske bosættelsesprojekt på Vestbredden. Det er trist, at Anders Jerichow vedbliver med at promovere den løgn, når alle jo ved, at Hamas' reelle mål er, at Israel slettes af landkortet og erstattes med en islamisk stat.
Læs mere...

DR's misinformation: Jerusalem er ikke Israels hovedstad
13. maj 2021 - En artikel af DR-journalist Maya Nissen om optakten til den nuværende (fjerde) Gaza-krig er blevet forsynet med tilføjelsen: "Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at Jerusalem er Israels hovedstad. Det er ikke korrekt." Det er trist, at Danmarks Radio tager del i Israels fjenders fornægtelse af virkeligheden. Jerusalem har været landets hovedstad siden 1949.
Læs mere...

Orientering støtter apartheid-anklage imod Israel
28. april 2021 - DR-journalist Hanne Foighel opremser en række forhold, som Human Rights Watch bruger som begrundelse for deres apartheid-anklage, men ingen af dem har noget med apartheid at gøre. Foighel påstår desuden at Israel bruger "administrative fængslinger" imod folk på gund af deres holdninger. Det er godt nok en grov påstand, som Foighel næppe kan dokumentere.
Læs mere...

Berlingske kolporterer myten om apartheid i Israel
23. februar 2021 - I en artikel i Berlingske om Israels effektive corona-indsats benytter journalisten, Carolina Kamil, sig af et sprogbrug, der med ord som som diskrimination, segregering og apartheid, vækker mindelser om raceopdelte samfund i f.eks. USA eller Sydafrika. Påstanden om, at "jødiske borgere har rettigheder, der er langt overlegne landets arabiske statsborgere," er direkte usand og tjener kun til at støtte de antisemitiske kræfter, som søger at promovere et billede af Mellemøstens eneste demokrati (og verdens eneste jødiske stat) som et racistisk regime. Læs mere...

Radio 4 kritiserer Israels corona-vaccineprogram for at svigte palæstinenserne
8. januar 2021 - Radio 4 kritiserer i dag i sit nyhedsprogram Israel for ikke at vaccinere palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza, selvom sundhedsområdet her i henhold til Oslo-aftalerne hører under det palæstinensiske selvstyre, der har truffet alternative aftaler med bl.a. Rusland og WHO. Det indikeres også - som et ekko af klassisk antisemitisme - at Israels succes med hurtig og effektiv vaccination af sin befolkning hviler på israelernes (jødernes?) evne til at betale flere penge for doserne, end andre gør. Den primære forklaring er dog en ganske anden. Læs mere...

Lars Erslev Andersen lyver og agerer talsmand for Hamas i Orientering
27. august 2020 - Seniorforsker ved DIIS, Lars Erslev Andersen, fortæller i Orientering på DR P1, som han har for vane, en lang række løgne om Israel. Blandt andet skulle Israel have accepteret at ophæve blokaden af Gaza og ladet sit militær skyde på fredelige demonstrerende børn. Begge dele er naturligvis usandt. Lars Erslev Andersen får også lige gentaget myten om, at Gaza har "verdens største befolkningstæthed," hvilket antageligt skal skabe sympati for enklavens befolkning, uagtet den evige krig imod Israel. Læs mere...

Ritzau kalder, fejlagtigt, område-C for palæstinensisk
1. februar 2020 - Det område, som den nye amerikanske fredsplan lægger op til skal tilfalde Israel, har aldrig været "palæstinensisk territorium." Heller ikke selvom det ofte bliver omtalt sådan i medierne.
Læs mere...

Steffen Gram politiserer om bosættelser
23. november 2019 - Journalist på DR, Steffen Gram, politiserer i en artikel på dr.dk voldsomt over den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeos nylige udmelding vedrørende de israelske bosættelser på Vestbredden. Steffen Gram nøjes ikke med at rapportere de divergerende synspunkter, han tager selv stilling til den internationale jura. Og så forudsiger han konfliktens gang - og stikker også en lille plade.
Læs mere...

Lars Erslev Andersen lyver og maler fanden på væggen i Deadline
20. november 2019 - Seniorforsker fra DIIS, Lars Erslev Andersen, fortsætter med at påstå, at Trump har anerkendt hele Jerusalem som Israels hovedstad, samt at USA modsætter sig palæstinensiske flygtninges bosættelse i en fremtidig Palæstina-stat. Studieværten, Steen Nørskov, støtter Jerusalem-løgnen og bidrager desuden med sin egen holdning til international lov, samt den klassiske markering af afstandtagen fra Jerusalem som Israels hovedstad. Endelig leverer Lars Erslev Andersen en dystopisk profeti om israelsk og amerikansk ondskab.
Læs mere...

Historisk fremstilling bliver til anti-israelsk propaganda på dr.dk
19. november 2019 - DR beskriver Israels oprettelse - og ikke det efterfølgende arabiske angreb på Israel - som årsag til det palæstinensiske flygtningeproblem. Ligeledes får Israels "krav på mere og mere land" - og ikke krigen i 1967 - ansvaret for, at araberne tabte Vestbredden.
Læs mere...

Canadisk avis undskylder for antisemitisk karikaturtegning
15. august 2019 - Den canadiske avis The Edmonton Journal undskylder for at have offentliggjort en tegning af en økonomisk hacker afbildet som en klassisk antisemitisk karikatur af en pengegrisk, snavset jøde med sort jakke, krum næse og skæg som kommentar til en aktuel sag om hacking af pengeinstituttet Capital One. Valget af det antisemitiske motiv er særligt bemærkelsesværdigt, fordi den formodede hacker er en 33-årig kvinde, der næppe ligner den afbildede ældre mand. Edmonton Journals undskyldning står (som New York Times' tidligere på året - se nedenfor) i skarp kontrast til den danske avis, Politikens, insisteren på igen og igen at trykke tegninger med antisemitiske undertoner.
Læs mere her og her.


En jøde, tegnet i klassisk antisemitisk stil, sidder med sin laptop og hacker sig ind i pengeinstituttet Capital One, The Edmonton Journal, 1. august 2019.

Hanne Foighel fordrejer amerikansk udsagn om fredsplan
25. juni 2019 - Mellemøstkorrespondent for DR's P1 Orientering, Hanne Foighel, kritiserer amerikansk udsagn om, at Donald Trumps ventede fredsplan for Israel og palæstinenserne ikke vil følge et saudi-arabisk udspil fra 2002, men vil komme til at ligge et sted imellem den arabiske og den israelske position. Men det siger da sig selv - det er essensen i et kompromis.
Læs mere...

Ritzau pynter på palæstinensisk afvisning af fredplan
23. juni 2019 - Nyhedsbureauet Ritzau afslutter dagens notits med påstanden om, at palæstinenserne afviser Donald Trumps (endnu ikke offentliggjorte) fredsplan, fordi den ikke forventes at omfatte oprettelsen af en palæstinensisk stat. Men det er ikke korrekt. Selvstyret afviser at forholde sig til Trumps fredsplan, uanset dens indhold - angiveligt på grund af USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad. Men det er blot den seneste i en lang række begrundelser for ikke at slutte fred med Israel. Læs mere...

Antisemitisme | NY Times undskylder for antisemitisk karikaturtegning
1. maj 2019 - New York Times har - i flere omgange - undskyldt for en karikaturtegning, avisen bragte 25. april, der viser en blind Donald Trump med jødisk hovedbeklædning, som trækkes af en førerhund i skikkelse af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Tegningenen trækker på den klassiske (og meget udbredte) antisemitiske forestilling, at jøder trækker i trådene (hundesnoren?) og styrer verden, herunder ikke mindst det mægtige USA. NY Times' undskyldning står i skærende kontrast til danske Politikens insisteren på igen og igen at trykke tegninger med antisemitiske undertoner.

Læs mere her, her og her.


Førerhunden Benjamin Netanyahu leder en blind Donald Trump med kippa på hovedet, New York Times, 25. april 2019.

DR frikender sig selv for misvisende fremstilling af Corbyns antisemitisme
28. februar 2019 - Danmarks Radios generalsekretær, Maria Rørby Rønn, og "lytter- og seerredaktør" Jesper Termansen afviser en klage fra Israel-Online over et indslag i P1 Orientering, hvori journalist Erik Weir leverer en totalt misvisende fremstilling af den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyns, aktuelle problem med beskyldninger om antisemitisme. I afvisningen forsømmer DR desværre at forholde sig til substansen i klagen, nemlig sandhedsværdien af journalistens udsagn. Læs mere...

DR 'Orientering' nedtoner Jeremy Corbyns antisemitisme
24. september 2018 - I programmet 'Orientering' på DR-radios P1 giver Storbritannien-korrespondent Erik Weir en både misvisende og decideret ukorrekt fremstilling af den verserende krise med antisemitisme hos britiske Labour og partiets formand, Jeremy Corbyn. Erik Weir affejer antisemitisme-kritikken som "politisk," kalder Corbyns angiveligt anti-jødiske udtalelser for "uheldige," og hævder - imod bedre vidende, må man antage - at Labour og Corbin "selvfølgelig" har accepteret IHRA's internationalt anerkendte definition af antisemitisme. Det hele er forkert.
Læs mere...

Tendentiøs eller sjusket artikel fra Ritzau?
28. juli 2018 - Mens Ritzau gerne fremhæver en israelsk politikers tilfældige udtalelse, hvis den kan sætte Israel i et negativt lys, refererer nyhedsbureauet aldrig til de mange uhyrlige, terrorstøttende og antisemitiske udtalelser, som løbende kommer fra højtstående palæstinensiske politikere. Hvorfor mon denne markante forskel? I dagens notits skaber Ritzau desuden en ugyldig ækvivalens mellem et palæstinensisk terrorangreb og palæstinensere dræbt under angreb på israelske soldater.
Læs mere...

Ritzau og DR misinformerer om "jødisk nationalitetslov"
19. juli 2018 - Med overskriften "Ny lov: Israel fratager arabere selvbestemmelse" giver man indtryk af, at Israel hidtil skulle have haft til formål at realisere araberes nationale selvbestemmelse. Det er naturligvis noget vrøvl. Staten Israels formål har tværtimod altid været at realisere jødernes nationale selvbestemmelse. Araberne må "nøjes med" at realisere deres i de 22 eksisterende arabiske stater, eller eventuelt i et kommende Palæstina.
Læs mere...

Mellemøstekspert Lars Erslev Andersen lyver i Berlingske
3. februar 2018 - I et debatindlæg i Berlingske, som kommentar til folketingsmedlem Naser Khaders kritik af FN's specielle palæstinensiske flygtningeagentur, UNRWA, lykkes det mellemøstekspert og terrorforsker Lars Erslev Andersen af fortælle hele tre usandheder, alle med tydelig anti-israelsk politisk slagside. Læs mere...

Ritzau vender historien på hovedet
22. januar 2018 - Nyhedsbureauet Ritzau fortsætter sin misinformation om Israel og landets historie. Dagens notits byder på to usandheder. USA's præsident Trump citeres fejlagtigt for at have anerkendt "hele Jerusalem" som Israels hovedstad, mens Israel tillægges ansvaret for Jordans brud på våbenhvileaftalen mellem de to lande under Seksdageskrigen i 1967.
Læs mere...

Antisemitiske tegninger i Politiken
13. december 2017 - På dagbladet Politiken har man tilsyneladende en forkærlighed for illustrationer med klare antisemitiske undertoner. Seneste eksempel er Per Marquard Otzens tegning, hvor en velnæret, glubsk jøde spiser en fredsdue. Billdesproget trækker paralleller til den nazistiske prodaganda, ifølge hvilken, jøderne skaber krig og konflikt og profitterer på andres lidelse. Læs mere...

Ritzau misinformerer om Jerusalems historie
7. december 2017 - Ritzau fortsætter med dagens notits sin vedvarende misinformation om Israel. Denne gang handler det om Jerusalem, der - ifølge Ritzau - gennem flere tusinde år har været "hovedstad" for Islam, hvilket naturligvis er noget vrøvl. Det hævdes desuden, at alle religioner, herunder jøder, altid har haft fri adgang til byen. Det er også forkert.
Læs mere...

Historieforfalskning i DR Orientering
16. november 2017 - I anledning af 100-året for den britiske regerings udstedelse af den såkaldte Balfour-deklaration, der i 1917 støttede oprettelsen af et "jødisk hjemland" i Palæstina, leverer Orientering og DR-journalist Hanne Foighel i dagens indslag en højst upræcis og fortegnet fremstilling af de historiske begivenheder, der læner sig tæt op ad den officielle palæstinensiske propaganda.
Læs mere...

Ritzau promoverer sejlivet myte om FN og Israel - igen, igen
20. oktober 2017 - Nyhedsbureauet Ritzau afslutter endnu engang en notits om Israel med den slidte - omend falske - påstand om, at Israel ifølge FN har pligt til ubetinget at opgive sin kontrol med områder besat i Seksdageskrigen i 1967. Det bliver det dog ikke sandt af. Israel-Online har - endnu engang - henvendt sig til Ritzau om sagen. Læs mere...

DR sammenligner Israel med Nazi-tyskland
9. august 2017 - I et indslag i Orientering P1 foregiver to DR-journalister, at "undersøge" hvordan had til palæstinensere "systematisk" indpodes i israelske børn via landets skolebøger. Deres konklusion er, at Israel søger en "løsning" på det palæstinensiske problem i stil med nazisternes politik overfor Europas jøder under Holocaust. I bedste fald er de to journalister ekstremt naive. I værste fald søger de bevidst at kolportere en infam, antisemitisk løgn om jødisk ondskab. Uanset hvad, har de overtrådt en hel række journalistiske grundprincipper.
Læs mere...

Læs endvidere:

DR anerkender overtrædelse af etiske regler, men tager ikke ansvar for antisemitiske løgne i Orientering
24. november 2017 - Efter gentagne klager til DR over indslaget, gav DR's ankeinstans Israel-Online "delvist medhold" i klagen, med anerkendelse af Orienterings overtrædelse af en række etiske principper, herunder manglende kildekritik og fairness. Da DR valgte at ignorere de nok så alvorlige kritikpunkter vedrørende udbredelsen af en hadefuld løgn af antisemitisk karakter samt DR-journalist Mia Ulvgravens personlige støtte til usandhederne, blev sagen efterfølgende indbragt for Pressenævnet, der desværre afviste at behandle den. Følg hele sagens forløb her...

Udvalgt og udgrænset
22. juni 2017 - Ironien er til at tage at føle på. En tysk produceret dokumentarfilm om antisemitisme i Europa med titlen "Udvalgt og udgrænset - hadet til jøder" er udvalgt som netop den dokumentar, der ikke må komme ud til publikum. Årsagen er tilsyneladende, at filmen bl.a. sætter fokus på hetz imod Israel som den nye form for antisemitisme. Læs mere...

Den tyske avis, Bilds, online-version af dokumentarfilmen om antisemitisme i Europa, "Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden" (Udvalgt og udgrænset - hadet til jøder).

Læs mere om sagen her, her, her og her.

Ritzau beskylder Israel for palæstinensisk terror
15. juli 2016 - Dagen efter en fransk muslim af tunesisk herkomst angreb og dræbte 84 mennesker i Nice ved at køre en lastbil ind i en menneskemængde, giver Ritzau i en notits udtryk for, at 215 palæstinensere er blevet dræbt på samme måde. Sandheden er naturligvis, at kun palæstinensere har begået den slags terrorhandlinger - og kun imod israelere.
Læs mere...

Selektiv dansk mediedækning
4. oktober 2015 - Palæstinenserne myrder løs, tilsyneladende med selvstyrets velsignelse, og det bliver ikke engang rapporteret herhjemme. Det bemærkelsesværdige er, at de danske medier, herunder særligt Ritzau, tilsyneladende systematisk undlader at rapportere om palæstinensernes krigsforbrydelser, mens man straks kommer på banen med negativt ladede overskrifter, når Israel træffer sine nødvendige modforanstaltninger. Læs mere...

Analyse af tabstal: Ukritisk Gaza-journalistik
8. august 2014 - Den samlede danske medieverden har udvist en ekstrem mangel på kildekritik ved systematisk at tage Hamas' propaganda for pålydende, særligt når det gælder palæstinensiske tabstal. Nu, hvor mere retvisende tal er på vej, er skaden forlængst sket: man har på basis af de forkerte oplysninger draget de forkerte konklusioner. Læs mere...

Læs også fra BBC News: Caution needed with Gaza casualty figures

Lidt om krigsforbrydelser i Politiken
28. juli 2014 - I forbindelse med den igangværende krig mellem Israel og Hamas i Gaza, bombarderes Israel med beskyldninger om at begå krigsforbrydelser. Men anklagerne er konsekvent baseret på en forkert opfattelse af krigen love. I et sjældent informativt debatindlæg i Politiken citerer journalist Marcus Rubin en dansk ekspert i international ret: "[S]om udgangspunkt gør Israel meget mere end stort set alle andre lande for at undgå civile tab." Læs mere...

Gazas civile som menneskelige skjolde
Er du stadig i tvivl om, at Hamas bruger Gazas civile som menneskelige skjolde? Her opfordrer en Hamas-talsmand på krigens første dag palæstinensere til at 'konfrontere israelske krigsfly med deres bare bryst' (Memri-TV, 8. juli 2014). Der er også rapporter om, at Hamas har bedt palæstinensere blive i områder, som Israel har advaret om, at man vil angribe. Selv FN's lokale organisation, UNRWA, har anerkendt, at Hamas bruger civile institutioner til militære formål. Indiske NDTV dokumenterer her Hamas' affyrring af raketter fra et civilt område i Gaza (alle links'ne er på engelsk).

Politiken genbruger antisemitisk tegning
21. juli 2014 - En tegning, der sidestiller Israels krigsførelse i Gaza i juli 2014 med nazisternes folkemord på jøderne under Anden Verdenskrig, blev kortvarigt brugt som illustration til en artikel af Leila Stockmarr på Politiken.dk. Selvom tegningen passede godt til artiklen, der også havde et anstrøg af antisemitisme, blev den dagen efter fjernet og erstattet med en mere neutral tegning. Læs mere...

FN lærer palæstinensiske børn at hade Israel
20. august 2013 - FN's særlige division for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, afholder sommerlejre for palæstinensiske børn i Gaza og på Vestbredden. Her lærer børnene at 'jøderne er ulven,' og at de en dag vil 'vende tilbage' til deres forfædres hjem i Haifa, Jaffa, Akko og Nazareth - alle byer i det nuværende Israel. I en dokumentarfilm på YouTube interviewes både elever og lærere i UNRWA's sommerlejre. "Jeg vil besejre jødene," fortæller en elev. En anden deltager konkluderer: "Sommerlejren lærer os, at vi skal befri Palæstina." Læs mere...

Hanne Foighel misinformerer i Orientering
2. august 2013 - Mens John Kerry ser ud til at have fået genoplivet de israelsk-palæstinensiske fredsforhandlinger, fortæller Hanne Foighel, at også Israel i forløbet stillede forhåndskrav som betingelse for at indgå i forhandlinger: "[V]i kan høre israelerne sige, jamen vi vil i hvert fald ikke forhandle, før vi har et løfte om, at palæstinenserne erklærer, Israel er en jødisk stat" (Danmarks Radio, P1 Orientering, 23. juli 2013). Man må gå ud fra, at Foighel selv ved, det er usant. Læs mere...

DR fastholder manipulation i Radioavisen
31. juli 2013 - Israel-Online har modtaget svar fra Danmarks Radio på en klage vedrørende et indslag i Radioavisen, hvori journalist Dines Boertmann fejlagtigt giver indtryk af, at ikke bare palæstinenserne, men også Israel, har stillet forhåndskrav som betingelse for at genoptage forhandlinger om fred. Det er yderst beklageligt at konstatere, at DR nu forsvarer journalistens manipulerende frestilling og dermed gør manipulationen til redaktionens officielle politik. Læs mere...

Ritzau misinformerer - igen
19. juli 2013 - Nyhedsbureauet Ritzau fortsætter med at fremføre den påstand, at Israel ifølge FN har pligt til at trække sig tilbage til våbenstilstandslinien fra før Seksdageskrigen i 1967. Det er ikke korrekt. Tværtimod efterlader sikkerhedsrådets resolution 242 netop rum til, at den endelige grænse kan afvige herfra. Israel-Online opfordrer (igen) Ritzau til at ophøre med at udbrede den urigtige påstand. Læs mere...

DR-journalist Dines Boertmann fordrejer fakta i Radioavisen
29. juni 2013 - I Radioavisen på P1 fremstiller journalist (og mangeårig anti-Israel-propagandist) Dines Boertmann Israel som den primære forhindring for genoptagelsen af de fastkørte fredsforhandlinger, mens det i realiteten er palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas, der systematisk stiller forhåndsbetingel-ser for overhovedet at komme til forhandlingsbordet. Læs mere...

Misinformation om israelsk-egyptisk fred i DR2s Deadline
4. februar 2011 - Journalist Hans Henrik Fafner fra Weekendavisen forklarer i en debat om situationen i Egypten, at fredsaftalen med Israel skulle indeholde "en klausul om, at Israel skulle trække sig tilbage fra samtlige besatte områder", altså inklusive Vestbredden og Gaza. Det må man gå ud fra, at Fafner godt ved, ikke er rigtigt. Læs mere...

"Analyse" i Politiken er regulært, anti-israelsk propagandaskrift
22 . december 2010 - I en såkaldt "analyse" tildeler mellemøstekspert Søren Schmidt alene Israel hele ansvaret for den manglende fred i området. Eksperten dyrker, og ligefrem svælger i, det dommedagsscenarie, at Israel, i mangel på en tostatsløsing, en dag vil skulle vælge mellem at være en jødisk eller en demokratisk stat. Udover at være en tour de force udi enøjethed, sniger der sig da også en enkelt lodret løgn ind. Læs mere...

Uunderbyggede anklager mod Israel fra DR og Ritzau
4. august 2009 - Både dr.dk og Ritzaus nyhedsbureau formidler helt uunderbyggede og lidet troværdige anklager om israelsk politivold mod dansk demonstrant og etnisk begrundede tvangsforflyttelser, uden at praktisere bare et minimum af kritisk journalistik. Politiken, derimod, har i denne sag fat i den lange ende. Læs mere...

Abbas udelukker ikke fortsat væbnet kamp
3. juni 2009 - Den palæstinensiske ledelse, under den angiveligt "moderate" Mahmoud Abbas, nægter fortsat at acceptere eksistensen af en jødisk stat i Palæstina. Ethvert jødisk tilhørsforhold til Jerusalem afvises, mens Abbas efter eget udsagn ikke vil udelukke væbnet kamp mod Israel i fremtiden, skulle lejligheden byde sig. Læs mere...

DRs manipulerende kort
2. februar 2009 - På DRs hjemmeside har der i årevis figureret et interaktivt kort, som skal forestille at vise placeringen af den israelske sikkerhedsbarriere og de jødiske bosættelser på Vestbredden og i Jerusalem og Gaza. Men kortet er fuldt af fejl, og den beskrivende tekst er i nogle tilfælde direkte tendentiøs. Formålet med kortet er tydeligvis at støtte nogle særlige synspunkter, som i reglen promoveres af den palæstinensiske side af konflikten. Læs mere...

Antisemitisk tegning i Politiken
13. januar 2009 - En række læserindlæg i Politiken, som sammenligner den israelske militæroperation i Gaza med nazisternes Holocaust, er ledsaget af en tegning, som er en efterligning af et berømt foto fra 1943 fra den jødiske ghetto i Warszawa. Hverken tegningen eller budskabet er enestående. Sidestillingen af Israel med Nazityskland er et velkendt element i den moderne antisemitisme. Læs mere...

'Heil Hitler!' og 'Dræb jøderne!' på Rådhuspladsen
13. januar 2009 - En lovligt varslet demonstration til fordel for Israel på Rådhuspladsen i København, blev efterfulgt af en uanmeldt moddemonstration med ophidsede slagord og trusler om at alle jøder skal dræbes, mens der med højre arm strakt i den kendte nazihilsen blev råbt "Heil Hitler!" De danske medier rapporterede om episoden, men alle indslag og artikler var renset for antisemitisk indhold. Her er den ucensurerede udgave. Læs mere...

Danske Mellemøst-eksperter er systematisk imod Israel
5. januar 2009 - Flere såkaldte mellemøsteksperter fra forskellige offentlige institutter og forsknings-centre deltager aktivt i en propagandakrig mod den jødiske stat. Ved med fuldt overlæg at levere information, som er i direkte modstrid med sandheden, sætter de frivilligt al anstændighed, troværdighed og professionel integritet over styr. Israel-Online har samlet nogle eksempler, der beskriver fænomenet. Læs mere...

Absurd leder i Ekstra-Bladet
1 . januar 2009 - Ekstra-Bladet kalder i en leder Israels operation mod Hamas for "en regulær massakre" og "statsterrorisme" med begrundelsen at "ved krig forstår vi to hære, der kæmper mod hinanden". Det betyder implicit, at enhver form for væbnet kamp mod terrorister, nødvendigvis vil være terrorisme. Hvorfor Ekstra-Bladets lederskribent ønsker at deltage i spredningen af myter og misinformation om Israel er uvist, men det hjælper i hvert fald ikke med at øge læsernes forståelse af konflikten.
Læs mere...

Gensyn med Al-Dura
11. juni 2008 - Det ikoniske billede af Mohammed Al-Dura var med til at vende verdensopinionen imod Israel i starten af "den anden intifada". Nu har en domstol i Paris afgjort at en fransk medieovervågningsgruppe var i sin gode ret til at kalde den franske TV-kanals rapport for et fupnummer. Dommen åbner op for en ærlig diskussion af al-Dura-sagen og af dækningen af den israelske-palæstinensiske konflikt i almindelighed. Læs mere...

PA-TV: Palæstina i stedet for Israel
3. december 2007 - Allerede dagen efter, at israelske og palæstinensiske ledere ved fredskonferencen i Annapolis lovede at forhandle en fredstraktat på plads inden udgangen af 2008, fortsætter Mahmoud Abbas’ Palæstinensiske Selvstyre med, overfor sit folk, at male et billede af en verden uden Israel.
Læs mere...

DRs Ole Sippel manipulerer med historien
24. maj 2007 - DRs mellemøst-korrespondent Ole Sippel leverer
i programmet "21 søndag" et tilbageblik på Seksdageskrigen i 1967. Men indslaget er hele vejen igennem vinklet sådan, at det underbygger ét bestemt budskab, nemlig at Israel bærer hovedansvaret for den manglende fred i området. Læs mere...

Mickey Mouse underviser i had og vold på palæstinensisk TV
13. maj 2007 - En palæstinensisk kopi af Walt Disneys Mickey Mouse er et fast indslag i et børneprogram på Hamas' officielle TV-kanal. Her underviser den kendte mus børnene i voldelig kamp mod Israel og USA, og i et forestående islamisk verdensherredømme. Musen har vakt opsigt i Vesten og fået den palæstinensiske informationsminister til at bekymre sig om palæstinensernes omdømme. Læs mere...

Gensyn med anti-Israel-propagandist på dr.dk
21 . marts 2007 - DR-journalist Dines Boertmann har tilsyneladende holdt en pause fra Mellemøst-dækningen ved dr.dk's nyhedstjeneste. Men nu er han tilbage, og som ved tidligere lejligheder har Boertmann svært ved at holde sine personlige holdninger ude af nyhedsstoffet. Han mener kravene til Hamas og den palæstinensiske regering i realiteten er opfyldt. Læs mere...

Selvstyrets TV: Jøder har ingen historisk tilknytning til Grædemuren
25 . oktober 2006 - Det palæstinensiske selvstyre søger systematisk, gennem propagandaudsendelser forklædt som historiske programmer, at omskrive historien i palæstinensernes bevidsthed, for at udviske det jødiske folks tilhørsforhold til Israel. Det seneste budskab fra selvstyret er, at jøderne i virkeligheden slet ingen historisk tilknytning har til Grædemuren. Læs mere...

Hizbollahs krigsforbrydelser censureret væk
i danske medier

28. juli 2006 - Menneskerettigheds-organisationen Human Rights Watch's kritik af Hizbollah er meget hårdere end kritikken rettet imod Israel.
Det er indiskutabelt at Hizbollah med overlæg angriber civile mål, hvorfor angrebene ifølge HRW udgør regulære krigsforbrydelser. Alligevel har danske medier, der bragte nyheden om HRW's kritik af Israels brug af klyngebomber, ikke fundet kritikken af Hizbollah værd at bringe. Læs mere...

DR promoverer ekstreme Israel-fjendtlige synspunkter
9. juli 2006 - Både i TV-avisen og på radioens P1 har Danmarks Radio på det seneste slået et slag for de propagandister, der ønsker at beskrive Israels militære operationer i Gaza, som et nøje planlagt forsøg på at komme det palæstinensiske samfund til livs. Det fyger om ørerne med ekstreme, uunderbyggede beskyldninger mod den jødiske stat.
Læs mere...

Antisemitiske og anti-israelske karikaturtegninger i arabiske aviser
De arabiske aviser, der alle er helt eller delvis underlagt de arabiske regimers kontrol, flyder over af anti-israelske karikaturtegninger. Men regulære angreb på jødedommen såvel som tegninger af klassisk antisemitisk tilsnit hører heller ikke til sjældenhederne i palæstinensiske og andre arabiske medier.
Læs mere...

DR giver Israel skylden for fredsprocessens sammenbrud
14. januar 2006 - Danmarks Radio sender engelsk dokumentarserie i tre dele, men manipulerer med introduktions-teksterne, så de fremstiller Israel og de israelske ledere som hovedansvarlige for freds-processens sammenbrud." Læs mere

Valgvideo fra Hamas: Væbnet kamp indtil Israels udslettelse
21. december 2005 - I en ny valgvideo fra terrorgruppen Hamas erklærer terrorgruppen Hamas på ny, at den ikke vil opgive sin væbnede kamp, før Israel er udslettet. Videoen hylder en ny palæstinensisk "ideologisk generation, som elsker døden, ligesom vore fjender elsker livet." Læs mere...

Journalist Lasse Ellegaard giver Sharon skylden for alt ondt
11. januar 2006 - Så er det igen tid til en god gang proportionsløs Israel-kritik i Politiken, og den opgave påtager Lasse Ellegaard sig med stor entusiasme i en helsidesartikel (8/1) med den mærkværdige titel "Han gjorde Israel (og Israels jøder) grimmere". Læs mere...

Palæstinensisk TV:
Udryddelse af jøder - historiens uundgåelige mål

21. maj 2005 - Ifølge fredagens prædiken ved Det Palæstinensiske Selvstyres religiøse overhoved, Ibrahim Mudayris, vil historiens afsluttende fase bestå i undertvingelsen af alle kristne lande under islam og udryddelsen af hver eneste jøde. Læs mere...

DR sender anti-israelsk propagandafilm
26. september 2004 - I DR2s program Udefra (23/9) rettede Danmarks Radio med visningen af propagandafilmen "Jenin, Jenin" endnu et voldsomt angreb, ikke bare på Israel, men også på sandheden. Michael Irving Jensen, som er kendt fra DR-TV som en indædt kritiker af Israel, vurderer lødigheden af filmen, og supplerer med yderligere løgne. Læs mere...


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.