Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske mellemøsteksperter er systematisk imod Israel
Lars Erslev Andersen lyver i DR2 Deadline
18. juli 2014

Kontekst: Israel og Hamas befinder sig 11 dage inde i den seneste runde kampe igangsat af Hamas' intensiverede raketbeskydning af israelske beboelsesområder i kølvandet på kidnapningen og drabet på tre israelske og én palæstinensisk teenager.

DR2's Deadline, 18. juli 2014 - Studievært Nynne Bjerre Christensen spørger mellemøstekspert fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Lars Erslev Andersen, om Israel og Hamas hver især kan have interesse i at holde konflikten i kog.

Lars Erslev Andersen: "Jeg er meget enig i, at Israel kan have en interesse i at have en lavintensitetskonflikt, og en gang imellem så bryder den jo ud på den her meget tragiske måde, fordi der ikke er en interesse for en tostatsløsning eller en etstatsløsning. Og så lang tid at der ikke er det i Israel, så er den her situation jo sådan set den, man kan have.

Israel-Onlines kommentar: Man forstår på Lars Erslev Andersen, at krigen mellem Israel og Hamas er Israels ansvar, fordi Israel ikke ønsker fred.

Lars Erslev Andersen (fortsat): "Med hensyn til Hamas er det jo ikke nogen interesse [at holde konflikten i kog]. Man kan jo godt mene, at Hamas er, som de er, men de har trods alt indgået i en enhedsregering med Fatah, og de har været villige til at lade Mahmoud Abbas forhandle på vegne af dem, uden at de selv tager del i den, fordi det vil de jo ikke. Og det har man [Israel] jo kunnet prøve af, og det har man ikke villet."

Israel-Onlines kommentar: Man forstår, at Hamas ikke ønskede den nuværede eskalering, men derimod foretrak, at Mahmoud Abbas skulle forhandle fred med Israel på Hamas' vegne. Hvorfor Hamas så intensiverede raketangrebene på Israel i denne omgang, henstår lidt uklart.

Sandheden er naturligvis den stik modsatte af Lars Erslev Andersens fremstilling. Israel trak sig i 2005 helt ud af Gaza og gav palæstinenserne en enestående chance for at opbygge et civiliseret og velstående samfund her. Israel gør ingen som helst krav på Gaza, og det eneste, Israel ønsker sig fra Gaza, er fred.

I stedet kvitterede palæstinenserne i Gaza prompte med forøgede raketbombardamenter mod israelske civile. Det er disse angreb, der fra tid til anden intensiveres til et punkt, hvor den israelske regering ikke længere kan retfærdiggøre overfor sin befolkning ikke at handle mod Hamas. Det er altså en lodret løgn fra Lars Erslev Andersens side, når han siger, at Israel har interesse i voldelig konflikt med Hamas.

Omvendt er det åbenlyst for enhver, at netop Hamas har interesse i med jævne mellemrum at demonstrere, at de udgør den eneste reelle voldelige modstand mod Israel. Det gør Hamas, fordi man ved, at angreb på Israel giver point i "den arabiske gade." Når Hamas gør det netop nu, er det helt klart fordi, organisationen er hårdt presset, dels af manglende støtte fra tidligere allierede som Egypten, Syrien og Iran, og dels fordi Gazas borgere gradvis er blevet mere og mere utilfredse med Hamas-regimets manglende resultater.

Hamas' deltagelse i enhedsregeringen med Fatah var ikke, som Lars Erslev Andersen hævder, et udtryk for fredsvilje overfor Israel, men snarere for at organisationen ganske enkelt var økonomisk presset og ønskede at få del i de penge, som EU, USA og andre lande donerer til det palæstinensiske selvstyre. Lars Erslev Andersens forsøg på at fremstille Hamas som fredssøgende er altså også en lodret løgn.


Interviewet fortsat:

Nynne Bjerre Christensen: "Prøv lige at fortælle om det her med en tostats- og en etstatsløsning. Altså, tostatsløsningen er jo den, hvor man har en palæstinensisk stat på Vestbredden og i Gaza, men en etstatsløsning, hvad vil den indebære? Er det noget, israelerne er interesserede i?"

Lars Erslev Andersen: "Ja altså, først om tostatsløsningen: når den er lidt dømt ude, så er det jo fordi, at halvdelen af det... mere end halvdelen af det territorium, hvor der skulle være en palæstinensisk stat, det er i dag blevet annekteret mere eller mindre af Israel ... af bosættelser, af sikre områder, af grænseområder. Og det har Netanyahu så sent som i fredags da sagt, det vil man ikke opgive.

Israel-Onlines kommentar: Sikke noget vrøvl. At Israel skulle have annekteret over halvdelen af Vestbredden, er endnu en lodret løgn. Israel har annekteret et område omkring Jerusalem, men har bevidst ikke annekteret mere af Vestbredden. Trods Israels officielle annektering af Østjerusalem, har flere områder her gentagne gange været til forhandling i forbindelse med en fredsløsning.

Lars Erslev Andersen (fortsat): "Med hensyn til en etstatsløsning, så er der jo mange unge palæstinensere, som er utilfredse med både Fatah-ledelsen og med Hamas-ledelsen, som ikke tror på alle de der projekter, som siger: den eneste vej frem, det er: én stat, to nationer, lige rettigheder. Det er uspiseligt for Israel, fordi det vil jo betyde, at jøderne vil kunne komme i mindretal ad åre, og dermed mister Israel så identiteten som jødisk stat."

Nynne Bjerre Christensen: "Det betyder i princippet, at man giver palæstinenserne et israelsk pas?

Lars Erslev Andersen: "Ja. Og at man lader israelerne i og for sig stå for driften af staten, herunder curriculum i skoler og hvad ved jeg, men selvfølgelig under lige rettigheder.

Nynne Bjerre Christensen: "Og åbner parlamentet selvfølgelig for alle, der måtte blive valgt ind...?

Lars Erslev Andersen: "Lige præcis. Altså en demokratisk, liberal stat."

Nynne Bjerre Christensen: "Så palæstinenserne siger: I må få landet, men vi følger med?

Lars Erslev Andersen: "Ja."

Israel-Onlines kommentar: Sikke noget pølsesnak! Det er beklageligt, at studieværten her hopper med på det absurde tankeeksperiment, der er et drømmescenarie for alle Israels modstandere, herunder tilsyneladende også for hendes gæst i studiet.

Israel er allerede en 'demokratisk, liberal stat' - den eneste i Mellemøsten. Og Israels parlament er naturligvis allerede 'åbent for alle, der måtte blive valgt ind' - altså alle israelske statsborgere, inklusive Israels 20% arabere.

Idéen om, at det historiske britiske mandatområde, Palæstina, skulle være én stat for begge folk, blev droppet allerede i 1930'erne, mere end 10 år før Israels oprettelse. Lars Erslev Andersen forklarer da også selv, at det vil bringe jøderne i mindretal og dermed betyde enden på den jødiske stat. Det er netop derfor, tanken er populær i anti-israelske kredse.


Interviewet fortsat:

Nynne Bjerre Christensen: "Men det er der ikke nogen politisk interesse for, og så er vi tilbage ved det, du sagde med: det er selvfølgelig en politisk løsning, der skal til. Det er imidlertid også ret udsigtsløst, ikke?

Lars Erslev Andersen: "Det er fuldstændigt udsigtsløst... eller har været det. Jeg håber da ikke, det er udsigtsløst. Men det forudsætter jo, at man er villig til at lade være med at se igennem fingre med, at folkeretten systematisk bliver overtrådt hver evig eneste dag. Det betyder, at det internationale samfund, herunder USA, skulle gå ind og sige: det her, det er faktisk uacceptabelt. At Israel gør det, det kan man forstå, så lang tid at de har en accept til at gøre det. Men at det internationale samfund og USA tillader at gøre det, det er meget vanskeligt at forstå.Der skal vi nok til at forstå amerikansk indenrigspolitik og den slags."

Nynne Bjerre Christensen: "Men giv mig de mest graverende eksempler på denne her overtrædelse af folkeretten, som for eksempel USA burde reagere på, efter din opfattelse."

Lars Erslev Andersen: "Bosættelserne, som ifølge det amerikanske udenrigsministerium er ulovlige, og som er ulovlige under Geneve-konventionen, og jo så er en forandring af besat område, som er... ja, ulovlige i forhold til folkeretten. Bombninger af boliger som reaktion på en terroraktion, det er kollektiv afstraffelse, det er også ulovligt. Der er en lang række ting, som er blevet trukket frem, og som man kan pege på.

Israel-Onlines kommentar: Her åbner Lars Erslev Andersen en ny flanke i sin propagandakrig mod Israel. Udover at Israel som nævnt ikke ønsker fred - modsat Hamas (!) - er problemet altså, at Israel overtræder folkeretten. Israels bosættelser på Vestbredden er som bekendt et heftigt debatteret emne, men uanset om man måtte være enig i det uhensigtsmæssige i fortsat boligbyggeri, kan bosættelselserne ikke siges at være en hindring for en fredsaftale. Tværtimod er det alene en fredsaftale, der endeligt kan afgøre, hvor parterne hver især må bygge. Læs evt. her for mere om fred og bosættelser.

Israel har, i sin kamp mod årtiers terrorangreb fra palæstinensisk side, introduceret en række modforanstaltninger, hvoraf nogle med rette kan kritiseres. Men de må rimeligvis anskues i kontekst af de systematiske krænkelser af folkeretten, som udgøres af den palæstinensiske terror, som i vid udstrækning sanktioneres, støttes eller udføres ikke bare af Hamas, men også af det palæstinensiske selvstyre. Af fokusere ensidigt på Israels fejl er både uacceptabelt og uredeligt for en angiveligt objektiv mellemøstekspert.

Interessant nok, prøver studieværten da også at skabe en smule balance i tingene:

Nynne Bjerre Christensen: "Og der må israelerne sige: ja, men det er også ulovligt at hælde raketter i hovedet på borgerne i Tel Aviv."

Lars Erslev Andersen: "Ja, det er naturligvis ulovligt. Og det bør man både fordømme og tage afstand fra. Det er terrorisme, og det skal man selvfølgelig... Men det der er... Der har jo været våbenhvile ... den våbenhvile, der blev lavet i november 2012, den sagde: vi laver en våbenhvile, og så skal der til og i gang med varer... Selve blokaden af Gaza-befolkningen er jo også ulovlig... Så lad os da få nogle varer ind, så folk kan få noget mad. Det skete ikke.

Israel-Onlines kommentar: Som det fremgår, er Lars Erslev Andersen i løbet af interviewet sprunget ud som talsmand for Hamas. Og således fortsætter misinformationen: Siden omtalte våbenhvile i 2012 har Israel faktisk markant øget mængden af varer, der sendes ind i Gaza. Og der er ingen mangel på mad. Israel fortsætter endda med at bringe varer ind og levere strøm til Gaza, samtidig med at Gazas folkevalgte ledelse sender raketter mod israelske civile.

Om Israels blokade af Gaza er der kun at sige, at den naturligvis er helt legitim ifølge folkeretten. Gaza har erklæret Israel krig og bombarderer jævnligt Israel med raketter. Derfor ville det være helt utænkeligt, at Israel skulle lade Hamas uhindret indføre yderligere krigsmateriel til Gaza.


Interviewet fortsat:

Nynne Bjerre Christensen: "Men Lars Erslev Andersen, du siger: nøglen til det her, den ligger i USA. Det er ingen ny analyse, det er almindeligt kendt. Der var forhåbninger om, at Obama ville være en game changer, det har han ikke vist sig at være. Og så er vi tilbage ved, du ved, den magtfulde jødiske lobby i amerikansk politik osv. Der er ikke nogen perspektiver i det [...]"

Lars Erslev Andersen: "Altså sådan som det har vist sig nu, så må man sige, at løsningen ligger i amerikansk indenrigspolitik, og den ligger langt væk, fordi det er amerikanerne, der skal sige - igennem FN, eventuelt - ved I hvad, nu må vi altså prøve at se at komme videre. Det troede nogle på, at Obama ville, men det viste sig meget hurtigt, det var han heller ikke i stand til.

Nynne Bjerre Christensen: "Tak skal du have, Lars Erslev, fordi du kom og gav os denne her analyse."


Læs mere om Lars Erslev Andersen her.


Tilbage

 

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.