Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

Israel-Online, 24. septermber 2018
DR 'Orientering' nedtoner Jeremy Corbyns antisemitisme

Af Dan Harder

Påstanden om, at legitime kritikere af Israel udskammes som antisemitter, er et velkendt retorisk kneb fra folk, som ønsker at retfærdiggøre deres fjendtlighed over for den jødiske stat.

Men ifølge den internationale definition af antisemitisme, som Storbritannien, og også Danmark, har tilsluttet sig, kan visse typer ytringer relateret til Israel dog alligevel klassificeres som antisemitiske.

Og det er netop den slags hadefulde angreb, som den britiske politiker, Jeremy Corbyn, og mange fra hans parti, Labour, har gjort sig skyldige i - igen og igen. Det er det, den verserende skandale i Labour handler om.

Men når sagen fremlægges af journalist Erik Weir i DR's Orientering på P1, 5. september 2018, får den en helt anden drejning, i noget der unægteligt ligner et forsøg på at nedtone Corbyns og Labours antisemitisme-problem.


1. Bagatellisering af påstået antisemitisk udtalelse

Erik Weir siger om en udtalelse af Jeremy Corbyn, som kan opfattes som antisemitisk:

"Jeremy Corbyn har tidligere været ude med nogle uheldige udtalelser omkring jøder og ironi tilbage i 2013." (Min fremhævelse.)

Der er dog ingen grund til at tro, at der var tale om et "uheld." Udtalelsen, der af fremtrædende britiske jøder opfattes som antisemitisk, er helt i tråd med Corbyns holdninger i øvrigt.


2. Ukorrekt fremstilling af Corbyns brøde

Erik Weir forsøger dernæst at forsvare Jeremy Corbyns mange hadefulde angreb på Israel ved at foregive, at sagen handler om noget "politisk," dvs. om sympati for palæstinenserne:

"Men det her det er også en meget, meget politisk sag, for det handler jo selvfølgelig om at, ingen har nogensinde været i tvivl om Jeremy Corbyns pro-palæstinensiske sympatier i hele mellemøstkonflikten, og er man så antisemit på grund af de sager? Så det er i hvert fald noget, man forsøger at gøre det til." (Min fremhævelse.)

Som det fremgår, griber Erik Weir her til den klassiske besværgelse om, at kritik af Israel (eller i dette tilfælde sympati for palæstinenserne) karakteriseres som antisemitisme. Men det er grov manipulation og en decideret usandfærdig beskrivelse af problematikken.

Det er netop ikke Corbyns - i øvrigt helt legitime - sympati for palæstinenserne, der er problemet. Det er derimod hans mange hadefulde udtalelser om Israel og "zionister," hans dokumenterede flirten med terrorister, samt hans manglende anerkendelse af Israels ret til at eksistere (konkrete eksempler følger nedenfor).


3. Ukorrekt fremstilling af Labours forhold til international defition af antisemitisme

Endelig søger Erik Weir tilsyneladende af skjule, at Corbyn og hans ligesindede i Labour har kæmpet indædt for at slippe for at underlægge sig den internationalt anerkendte definition af antisemitisme:

"Det er et åbent sår hos Labour, der nu er gået med til at man har taget et manifest fra Holocaust-alliancen og sagt: vi respekterer begrebet antisemitisme og definerer det på den og den måde, at det går vi selvfølgelig ind for, at det skal vi overholde i partiet Labour.

Nej, Erik Weir. Påstanden om at Corbyn og Labour "selvfølgelig" ønsker at overholde IHRA's retningslinjer, er også i direkte modstrid med sandheden.

Problemet består i, at Corbyn og hans meningsfæller i Labour netop ikke går ind for den internationalt anerkendte definition af antisemitisme, men at man tværtimod kæmpede til sidste blodsdråbe for at undgå at acceptere definitionen - specifikt den del, der omhandler antisemitiske ytringer med relation til Israel.

Det åbenlyse formål var selvfølgelig, at Labour fortsat skulle tillade hadefulde, løgnagtige ytringer både om Israel og om jøder i relation til Israel.

Og det er netop den slags, Corbyn har gjort sig skyldig i.


Eksempler på Corbyns antisemitisme

Herunder følger et lille udpluk af de mange eksempler på Jeremy Corbyns antisemitisme (i henhold til IHRA-definitionen):

• Sammenligning med nazisme
I en tale for en britisk pro-palæstinensisk organisation i 2013 udtalte Corbyn, at palæstinenserne på Vestbredden lever "under besættelse af den selvsamme slags, som vil kunne genkendes af mange mennesker i Europa, som led under besættelse under Anden Verdenskrig."

En sådan åbenlys sammenligning af den jødiske stat, Israel, med det Tredje Rige, som netop stod bag udryddelsen af seks millioner jøder, er ifølge IHRA's definition (se punkt 5 nedenfor) at opfatte som udslag af moderne antisemitisme. Se i øvrigt her, her og her.

• Israel har ingen ret til at eksistere
I et interview givet til den iransk-sponsorerede tv-kanal Press TV i 2011, gav Jeremy Corbyn udtryk for, at accept af Israels eksistensberettigelse var udtryk for "bias" (partiskhed/slagside) - altså underforstået, at det at benægte Israels ret til at eksistere skulle være et legitimt synspunkt.

Om den britiske public service-kanal, BBC, udtalte Corbyn: "Jeg mener der er en bias [slagside] i retning af at sige, at Israel er et demokrati i Mellemøsten, [og] at Israel har ret til at eksistere."

At benægte det jødiske folks ret til national selvbestemmelse er er udtryk for antisemitisme ifølge IHRA's definition (se punkt 2 nedenfor). Læs mere om sagen her.

• Israel er et racistisk projekt
I modstrid med Orienterings og Erik Weirs udlægning af sagen, forsøgte Jeremy Corbyn og hans ligesindede i Labour tidligere på sommeren at vedtage IHRA's defition af antisemitisme - men specifikt uden fire af de eksempler på antisemitisme som relaterer sig til Israel (se også her og her).

Efter det udløste et ramaskrig i Storbritannien, og under voldsomt offentligt pres, forsøgte Corbyn & Co. i begyndelsen af september endnu engang at undslå sig accept af IHRA's fulde definition af antisemitisme ved at tilføje en klausul om, at det ikke skulle "anses for antisemitisk at beskrive Israel, dets politik eller forholdene vedrørende dets grundlæggelse som racistisk." Herved ville Labour være i konflikt med punkt 2 i IHRA's defition (se nedenfor). Læs mere her.

Som det ses, er alle tre ovenstående Corbyn-citater omfattet af IHRA's antisemitisme-definition, hvilket forklarer modstanden imod den blandt visse medlemmer af Labour, herunder partiets leder. Corbyn har simpelthen sagt for mange ting, som ifølge IHRA er antisemitisk.


Corbyn hylder terrorister bag München-massakren

Udover anklagerne om antisemitisme, er Jeremy Corbyn også blevet kritiseret for at nære lige lovligt varme følelser for en række terrororganisationer og deres kamp imod Israel.

I Tunesien i 2014 deltog han i en ceremoni, hvor der blev nedlagt en blomsterkrans til minde om de palæstinensiske terrorister, som stod bag massakren på 11 israelske atleter under olympiaden i München i 1972. Blandt de øvrige tilstedeværende var ledere af den væbnede gruppe, PFLP, der af EU betragtes som en terrororganisation.

At Jeremy Corbyn er på god fod med terrorister, som bekæmper Israel, er dog ingen nyhed. Han har bl.a. tidligere betegnet både islamistiske Hamas og libanesiske (shia-islamistiske) Hizbollah som "sine venner." Begge grupper betragtes af EU som terrororganisationer.

Listen over Corbyns Israel-fjendtlige ytringer og handlinger er næsten uendelig. Google selv søgeord som 'Corbyn', 'Israel' og 'Jews' og find masser af yderligere eksempler.


Orienterings figenblad

Efter, som dokumenteret ovenfor, at have nedtonet og tegnet et totalt misvisende billede af problematikken, fremkommer Erik Weir dog med en lille, spæd accept af, at der faktisk findes et antisemitisme-problem hos Labour, da han slutter af med at kalde det "det åbne sår, som der trods alt et eller andet sted eksisterer omkring det her."

Men hvad mener Erik Weir med "trods alt" og "et eller andet sted"? Trods at der ikke er ret meget substantielt om beskyldningerne? At der ikke er et væld af eksempler?

Hvorfor den erfarne journalist, der ellers er så velinformeret udi britiske forhold, pludselig er så uklar i mælet (mens Labour-lederen Jeremy Corbyn selv har anerkendt problemet med antisemitisme i sit parti), virker ærligt talt lidt mystisk. Har Erik Weir en personlig interesse i at forholde lytterne den reelle information om problemerne med antisemitisme på den britiske venstrefløj? Eller har Orienterings redaktion (som også godkendte udsendelsen af en antisemitisk løgnehistorie i juni 2017) bedt journalisten om at nedtone sagen? De spørgsmål kunne det være interessant at få svar på.


FAKTA: IHRA's definition af antisemitisme

Med netop det formål at undgå, at individuelle aktører (som eksempelvis Jeremy Corbyn og britiske Labour) blot laver deres egne kreative definitioner af antisemitisme, der tillader visse former for hadefulde angreb på jøder, har organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), der tæller 31 demokratiske lande som medlemmer, udarbejdet en såkaldt "arbejdsdefinition" af hvad der kan betragtes som antisemitisme her i det 21'ende århundrede.

Og for netop at klarlægge sammenhængen mellem fjendtlighed over for Israel og decideret jødehad, indeholder definitionen eksempler på, hvornår de to ting smelter sammen og derfor bør opfattes som udslag af antisemitisme. Det gælder:

• "At beskylde jødiske borgere for at være mere loyale overfor Israel, eller til jøders påståede globale prioriteter, end til deres egne nationers interesser."

• "At nægte det jødiske folk retten til selvbestemmelse, f.eks. ved at hævde, at Israels eksistens er et racistisk projekt."

• "Anlæggelse af en dobbelt standard ved at forlange [af Israel] en opførsel ikke krævet af nogen anden demokratisk nation."

• "Brugen af symboler og billeder associeret med klassisk antisemitisme (f.eks. anklager om jøders ansvar for Jesu død eller blodlibeller [hvor jøder gøres kollektivt ansvarlige for drab el. lign.]) i karakteriseringen af Israel eller israelere."

• "At trække paralleller mellem aktuel israelsk politik og nazisternes."

• "At holde jøder kollektivt ansvarlige for den israelske stats handlinger."


Kilde: IHRA's arbejdsdefinition af antisemitisme.


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

     
Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.