Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Israel-Online, 28. januar 2024
Falske, indbyrdes modstridende, tabstal fra Hamas på dr.dk

Af Dan Harder

Danmarks Radio viderekolporterede 28. januar 2024, i henhold til redaktionens erklærede politik, Hamas' tabstal - denne gang inklusive specifikation af antal dræbte kvinder og børn.

Tallene opgøres i et opslag på DR's liveblog (se screenshot fra dr.dk nedenfor) som 26.422 dræbte i alt i Gaza, herunder 11.000 børn og 7.500 kvinder.

Hvis DR, i stedet for at fungere som talerør for de islamistiske voldtægts(mørke)mænd, valgte at udøve blot et minimum af kildekritik, ville det fremgå med al tydelighed, at den citerede fordeling mellem civile mænd, kvinder og børn er falsk. Tallene er nemlig indbyrdes selvmodsigende.


Screenshot fra DR's liveblog, dr.dk, 28. januar 2024.


Da der er cirka lige mange voksne mænd og kvinder i Gaza, og civile må antages at rammes tilfældigt, betyder Hamas' påstand om 7.500 dræbte kvinder, at et tilsvarende antal civile mænd må være blevet dræbt. Det er simpel logik. Det giver 15.000 voksne civile. Tillægger man de påståede 11.000 børn, er det samlede tal for civile dræbte 26.000.

Ud af det samlede tabstal på angiveligt 26.422 efterlader det blot 422 kombattanter fra Hamas, Islamisk Jihad og andre terrorgrupper, som den israelske hær skulle have dræbt i en næsten fire måneder lang, meget intensiv krig.

Det er jo åbenlyst nonsens.

Den demografiske fordeling i Gaza lyder på 50% børn (under 18 år), 25% kvinder og 25% mænd. Derfor har de civile tab ved tidligere Gaza-krige fulgt samme fordeling. Hvis man, for eksperimentets skyld, lægger Hamas' påstand om 11.000 dræbte børn til grund, må der være dræbt ca. 5.500 kvinder og lige så mange mænd. I så fald lander de samlede civile tab på i alt 22.000.

Det efterlader 4.422 kombattanter. Så nærmer vi os noget mere realistisk.

Israel mener at have dræbt mere end det dobbelte, men der er en vis sandsynlighed for, at mange af dem endnu er fanget i ødelagte tunneller eller ikke er bragt til hospitalerne, hvor de bliver registreret. USA ansatte for nylig skønsmæssigt antallet af dræbte militante i Gaza til mellem 6.000 og 9.000.

Hamas har i alle tidligere krige forsøgt at skjule sine militære tab, hvilket de absolut også har interesse i under den aktuelle krig.

Vi kender ikke de rigtige tal, men vi kan se, rent matematisk, at de Hamas-tal, som DR her formidler, med garanti ikke er korrekte. Som demonstreret ovenfor, går de simpelthen ikke indbyrdes op.

Det mindste DR kan gøre, er at skrive, at tallene ikke kan verificeres uafhængigt. Den anvendte praksis med at gøre det modsatte, dvs. at forsøge at underbygge den åbenlyse Hamas-løgn med et blåstempel fra det dybt Israel-fjendtlige FN, der på mange måder arbejder sammen med Hamas, og i tidligere krige har blåstemplet Hamas' falske tal, er uacceptabelt.

Derudover har DR også pligt til at nævne Israels estimat af dræbte militante palæstinensere i Gaza. Da det trods alt er Israel, som beskyldes for krigsforbrydelser (og desværre det, der er værre), er det decideret uetisk ikke at lade den anklagede part komme til orde.

De rigtige tal vil under alle omstændigheder komme for en dag, når støvet har lagt sig.

Nu er et godt tidspunkt for DR at holde op med at promovere Hamas' løgne.


Israel-Online har klaget til DR over opslaget.


Læs også:

DR støtter Hamas' propaganda: Alle dræbte i Gaza er civile,
23. januar 2024

DR's propaganda: En "rabiat" jøde, og ikke Yassir Arafat, var skyld i Oslo-processens kollaps, 19. januar 2024

DR-journalist Sean Coogans løgn: Netanyahu citeres for at opfordre til drab på civile, 13. januar 2024

DR-journalist Sean Coogans promoverer Hamas' løgn: 92% af de dræbte i Gaza er civile, 5. december 2023

DR påstår - fejlagtigt - at besættelsen af Vestbredden er ulovlig, 9 november 2023

DR påstaar, at alle dræbte i Gaza er civile, 17. oktober 2023

DR beskylder Israel for angreb på hospital - uden dokumentation, 19. oktober 2023

Usmagelig propaganda på dr.dk, 12. oktober 2023


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.