Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Israel-Online, 9. november 2023 (opdateret 16. november 2023)
DR påstår - fejlagtigt - at besættelsen af Vestbredden er ulovlig

Af Dan Harder

Man kan jævnligt i større danske medier læse udsagn i stil med "Vestbredden er ulovligt besat af Israel." Præcis sådan blev det eksempelvis formuleret på Danmarks Radios liveblog den 9. november 2023.

Men sagen er, at Israels besættelse af Vestbredden (og Gaza) er helt lovlig. Områderne blev besat i en defensiv krig i 1967 og skal kun (delvis) rømmes i forbindelse med indgåelse af fred med naboerne.

Internationel lov er en lidt speciel størrelse, fordi der jo egentlig er tale om politiske beslutninger lande imellem. Men som udgangspunkt medregnes internationale pagter, konventioner o.lign. I FN-regi er resolutioner vedtaget i sikkerhedsrådet (men ikke generalforsamlingen) bindende for medlemmerne.

Hele Oslo-fredsprocessen mellem Israel og palæstinenserne er baseret på FN's sikkerhedsråds resolution nr. 242 af 1967 (efter Seksdageskrigen).

Den er kort og let læst, og kræver to elementer opfyldt samtidig, nemlig:

  1. israelsk tilbagetrækning fra områder besat i 1967-krigen (ikke nødvendigvis alle områder, men det er en detalje), og

  2. at Israel anerkendes og dets sikkerhed og grænser respekteres - med andre ord: fred.

Så længe Israels naboer, herunder palæstinenserne, ikke har tilbudt Israel en varig fred, har Israel ingen pligt til at trække sig tilbage fra noget som helst.

Israels tilbagetrækning fra Gaza i 2005 skete per kulance, altså uden at få noget retur. Man havde håbet på at opnå fred fra den kant, men som vi har set, gik det desværre ikke.

Konklusionen er, at Israels besættelse af Vestbredden (og Gaza) ikke er ulovlig.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at bosættelserne på Vestbredden er en anden (og lidt mere kompliceret) historie. De kan med nogen ret kaldes ulovlige, netop fordi der er vedtaget en række sikkerhedsrådsresolutioner imod dem.

Omvendt findes der en beslutning fra 1922 vedtaget i Folkeforbundet (forløberen for FN), som implicit tillader jøder at bosætte sig vest for Jordanfloden (men altså ikke øst for, i det vi i dag kalder kongeriget Jordan). Så her er der noget international ret, der taler både for og imod.

Men altså helt modsat med selve besættelsen. Den er klokkeklart lovlig.

Der kører til alle tider en global delegitimeringskampagne imod den jødiske stat (og dermed også imod jøder, hvilket skaber had, som vi ser det overalt for tiden). Myten om, at besættelsen er ulovlig, er en væsentlig del heraf. Det er derfor, den bliver gentaget til hudløshed. Men en løgn bliver som bekendt ikke sand af at blive gentaget.


Opdatering 16. november 2023: Israel-Online har bedt Danmarks Radio om ikke at skrive det mere, og har allerede modtaget svar om, at fejlen er blevet rettet en del steder på dr.dk.

Opdatering 20. december 2023: I en overraskende kovendning har DR Udland besluttet at fortsætte med at beskrive Vestbredden som "ulovligt besat." Israel-Online har d.d. klaget til DR's ankeinstans.


Læs også:

DR påstaar, at alle dræbte i Gaza er civile, 17. oktober 2023

DR beskylder Israel for angreb på hospital - uden dokumentation, 19. oktober 2023

Usmagelig propaganda på dr.dk, 12. oktober 2023


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.