Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

Israel-Online, 20. oktober 2017
Ritzau promoverer sejlivet myte om FN og Israel - igen, igen

Af Dan Harder

Dagens Ritzau-notits om Israel, med titlen "Danmark og syv andre EU-lande kræver erstatning fra Israel" afsluttes med følgende fejlagtige udsagn:

"FN's Sikkerhedsråd har gentagene gange fastslået, at Israels 50 år lange besættelse af Vestbredden er ulovlig, og at landet skal trække sig ud af området."

Det er ikke korrekt. FN's sikkerhedsråd har specifkt vedtaget, at israelsk tilbagetrækning fra Vestbredden skal forhandles mellem de stridende parter i forbindelse med indgåelse af en fredsaftale, som omfatter arabisk anerkendelse af - og sikkerhedsgarantier over for Israel. Indtil da er Israels besættelse af området fuldt lovlig. Sikkerhedsrådets resolution 242 udstikker det paradigme - 'land for fred', som hele fredsprocessen siden 1970'erne har været baseret på.

Bemærk, at resolutioner vedtaget i FN's generalforsamling, herunder en lang række anti-israelske resolutioner, ikke er bindende for medlemmerne - det er alene sikkerhedsrådets. Derfor vil det også være forkert at hævde (som det er sket tidligere), at FN kræver en ubetinget israelsk tilbagetrækning. I dagens eksempel skriver Ritzau dog eksplicit, at det er sikkerhedsrådet, så her er fejlen klokkeklar.

Læs eventuelt mere her: Klumme - Myten om resolution 242

Udsagnet nederst i Ritzau-notitsen har ikke direkte relevans for artiklens øvrige indhold, men tjener tydeligvis til at oplyse og perspektivere. Derfor er det særligt ærgerligt, at det er faktuelt forkert. Det er desværre langt fra første gang, Ritzau bringer denne "oplysning" i sine notitser.

Israel-Online har mange gange rettet henvendelse til redaktionen for at komme uvæsenet til livs, hvilket har resulteret i flere gode og konstruktive korrespondancer med Ritzaus medarbejdere. Der er således ingen grund til at antage, at der er tale om ond vilje fra Ritzaus side. Forklaringen er nok snarere, at myten om FN's krav om betingelsesløs israelsk tilbagetrækning er blevet gentaget så mange gange, at det er naturligt for journalister at formidle den uden at foretage et faktatjek.

Israel-Online har venligst anmodet Ritzau om at udsende en korrigeret (opdateret) version til modtagerne af notitsen, samt at de relevante medarbejdere på udlandsredaktionen bliver informeret om sagens rette sammenhæng, så den sejlivede myte ikke bliver promoveret yderligere.

Ritzau opfordres i øvrigt til at gøre sig mere umage med Israel-stoffet, så man kan få bremset strømmen af de mange småfejl, der løbende sniger sig ind i notitserne og gennemgående sætter Israel i et urimeligt negativt lys (se links nedenfor).

Ritzaus notitser, der indeholder masser af kritik af Israel, er - som det øvrige danske mediebillede - i reglen klinisk rensede for kritik af det palæstinensiske selvstyre. Man kunne også håbe, at Ritzau i fremtiden ville afsætte bare en smule spalteplads til at afdække det palæstinensiske selvstyres systematiske modarbejdelse af fredsprocessen med Israel, hvilket burde give læserne et mere afbalanceret og retvisende billede af konflikten.


Læs også (om samme emne):

Ritzau misinformerer - igen, 19. juli 2013

Ritzau har rod i de historiske fakta, 23. juni 2013

Flere indlæg om Ritzaus Israel-dækning:

Ritzau beskylder Israel for palæstinensisk terror, 15. juli 2016

Ritzaus manglende præcision bliver til misinformation,
2. januar 2016

Selektiv dansk mediedækning, 4. oktober 2015

Uunderbyggede anklager mod Israel fra DR og Ritzau,
4. august 2009

Mediernes troværdighed, 11. august 2003


Tilbage

 

 

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.