Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

Israel-Online, 23. november 2019
Steffen Gram politiserer om bosættelser

Af Dan Harder

Journalist på Danmarks Radio, Steffen Gram, politiserer i dagens artikel på dr.dk voldsomt over den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeos nylige udmelding vedrørende de israelske bosættelser på Vestbredden.

Pompeos erklæringen går på, at USA nu ikke længere anser bosættelserne for "som sådan" at være i modstrid med international lov:

"The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not, per se, inconsistent with international law."

Steffen Gram mener nu alligevel, bedre end den amerikanske regering, at kunne vurdere, hvad der er op og ned i international lov:

"Da han lod udenrigsminister Pompeo meddele omverdenen, at USA ikke længere anser de israelske bosættelser på den besatte Vestbred som ulovlige, så trak Trump-regeringen sig endnu en gang fra international lov og ret" (min fremhævelse),

og:

"Trumps beslutning bryder Geneve-konventionerne."

Men sagen er jo netop, at der er diskussion om, hvorvidt Den Fjerde Geneve-konventions paragraf 49 er relevant i denne kontekst. Den siger:

"The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies."

Det er denne ene sætning, som er afgørende. Israel mener, dels at man hverken har "deporteret" eller "overført" israelske statsborgere til Vestbredden, da alle bosættere er flyttet dertil frivilligt. Men måske mere væsentligt, anerkender man slet ikke paragraffens anvendelighed her, da den alene omfatter landområder indtaget af én stat fra en anden. Og, som den historiekyndige vil vide, har ingen stat nogensinde haft suverænitet over Vestbredden.

Hertil kommer, at Folkeforbundet - forløberen for FN - i 1922 vedtog oprettelsen af "et jødisk hjemland" i området mellem Jordanfloden og Middelhavet, dvs. inkl. Vestbredden. Da alle Folkeforbundets vedtagelser fortsat er valide under FN's regler, har jøder altså - ifølge Israel - i henhold til international lov ret til at bosætte sig på Vestbredden.

Steffen gram mener sig dog kompetent til at afgøre denne juridiske (eller i virkeligheden nok politiske) strid, trods det forhold, at verdens eneste supermagt p.t. har en anden vurdering. En mere rimelig, lad os sige objektiv, beskrivelse kunne for eksempel være, at "de fleste aktører i det internationale samfund anser bosættelserne for værende i strid med Den Fjerde Geneve-konvention."

Steffen Grams politiseren ender dog ikke her.

"Trumps beslutning skubber en aftale mellem palæstinenserne og israelerne ud i en uvis fremtid".

Hvordan skal det forstås? Har palæstinenserne da for nylig vist vilje til forhandling? Nej, vel. Der er ingen aftale på vej, som kan skubbes ud i fremtiden. Og hvad ved man egentlig? Hvis Trump-administrationens udmelding kan få palæstinenserne til at forholde sig lidt mere realistisk til situationen, og måske udvise en smule mere kompromisvillighed i fredsforhandlingerne (som de har boykottet i snart to årtier), så kunne der måske være en opblødning på vej?

Pompeos pointe er netop, at problemet ikke er juridisk, men politisk, og derfor må behandles som sådan:

"The hard truth is there will never be a judicial resolution to the conflict, and arguments about who is right and wrong as a matter of international law will not bring peace. This is a complex political problem that can only be solved by negotiations between the Israelis and the Palestinians."

Et ganske rimeligt synspunkt, kunne man mene. I hvert fald hvis man efterstræber en løsning på konflikten.

Faktum er, at Steffen Grams spådom i virkeligheden er et politisk udsagn, som ikke hører hjemme i en oplysende artikel på dr.dk.

For yderligere at sænke baren for den journalistiske redelighed, tilføjer Steffen Gram en lille - skal vi sige - usandhed til en i forvejen usaglig artikel:

"Trump satte for et par år siden sin svigersøn Jared Kushner til at levere en fredsplan til israelerne og palæstinenserne. Den blev aldrig til noget" (min fremhævelse).

Øøh, så vidt vides, er Trump-administrationens fredsplan stadig på tapetet. Det sidste vi har hørt, f.eks. i en artikel i Times of Israel, kun seks dage før Steffen Grams nekrolog over fredsplanen, var at offentliggørelsen af planen er udsat, indtil israelerne har fået valgt en ny regering (hvilket der mildest talt er lidt problemer med p.t.).

Endelig gør Steffen Gram sig til talsmand for den palæstinensiske position, at bosættelserne umuliggør oprettelsen af en palæstinensisk stat:

"Og palæstinenserne har afbrudt forhandlingerne med amerikanerne. De har i mange år sagt, at de massive israelske bosættelser ikke bare er ulovlige efter Folkeretten. De skærer sig ind i den besatte Vestbred, og gør det umuligt for palæstinenserne at skabe en sammenhængende stat, der kan overleve økonomisk og politisk."

Det er jo så igen et politisk synspunkt, som med rette kan diskuteres.


Se også:

Wikipedia: International law and Israeli settlements


Læs mere om Danmarks Radios misinformation her.


Tilbage

 

 

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.