Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

Israel-Online, 22. november 2017
Pressenævnet afviser at behandle klage over DR's løgne i Orientering

Af Dan Harder

Den 15. juni 2017 bragte DR Orientering et indslag, hvori Israel - helt udokumenteret - beskyldes for at opflaske børn til had og desuden sammenlignes med Nazi-tyskland.

Efter gentagne klager til DR over indslaget, valgte DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, at følge DR's ankeinstans' indstilling om "delvist medhold" i klagen, med anerkendelse af Orienterings overtrædelse af en række etiske principper, herunder manglende kildekritik og fairness.

Da DR i sin delvise imødekommelse af kritikken valgte at ignorere de nok så alvorlige kritikpunkter vedrørende udbredelsen af en lodret løgn, endog af antisemitisk karakter, samt DR-journalist Mia Ulvgravens personlige støtte til usandhederne, blev sagen efterfølgende indbragt for Pressenævnet i håb om en mere grundig og retfærdig behandling.

Pressenævnet afviste desværre at behandle sagen, endda ad to omgange.

Det første afslag var begrundet med, at undertegnede (og Israel-Online) som klager ikke havde "retlig interesse" i sagen.

Uddrag af Pressenævnets svar, 30. oktober 2017:

Pressenævnet har modtaget din mail af 27. oktober 2017.

I den anledning kan nævnet oplyse, at man kun kan få behandlet en klage i Pressenævnet, hvis man har retlig interesse i sagen. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Efterfølgende opfordrede jeg Pressenævnet til at tage sagen op "af egen drift," som det hedder, når nævnet vurderer, at en sag har tilstrækkelig almen betydning til at blive behandlet.

Pressenævnet valgte dog igen at afvise sagen, med følgende begrundelse (uddrag fra konklusionen på Pressenævnets kendelse af 22. november 2017):

Dan Harder har blandt andet klaget over, at Israel sammenlignes med Nazi-Tyskland. I indslaget gengives og omtales således en israelsk professors udtalelse ”A problem to be solved. Like the Jews in Europe under Nazi Germany”.

Pressenævnet finder, at spørgsmålet om skildringen af konflikten mellem israelere og palæstinensere er et emne af almen interesse. Nævnet bemærker videre, at sager, hvor der kan være en krænkelse af minoriteter eller en anden ubestemt kreds af personer, og hvor der ikke er omtale af konkrete personer, der kan klage til nævnet, er blandt de tilfælde, hvor en egen drift-sag kan komme på tale.

Den udtalelse, der er tale om, er fremsat af en israelsk professor, der optræder i programmet. Programmet indeholder i øvrigt en række andre udsagn om undervisningen i Israel og skildringen af palæstinensere. Pressenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt DR har tilsidesat god presseskik ved at gengive professorens udtalelse og i øvrigt omtalt udtalelsen, ikke har en så væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift.

Anmodningen afvises, og sagen vurderes derfor ikke.

Som det ses, valgte Pressenævnet heller ikke at forholde sig til spørgsmålet om DR-journalist Mia Ulvgravens - og dermed implicit DR's - støtte til de antisemitiske løgne om israelsk hadlære.

Pressenævnets kendelse kan læses i sin helhed her (PDF).


Læs mere om sagen her: DR anerkender overtrædelse af etiske regler, men tager ikke ansvar for antisemitiske løgne i Orientering


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

     
Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.