Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 24. november 2017 (opdateret 20. oktober 2018)
DR anerkender overtrædelse af etiske regler, men tager ikke ansvar for antisemitiske løgne i Orientering

Af Dan Harder

I et indslag i P1 Orientering, 15. juni 2017, foregiver to DR-journalister, Louise Windfeld-Høeberg og Mia Ulvgraven at "undersøge" hvordan had til palæstinensere "systematisk" indpodes i israelske børn via landets skolebøger. Deres konklusion er, at Israel søger en "løsning" på det palæstinensiske problem i stil med nazisternes politik overfor Europas jøder under Holocaust.

Ved nærmere granskning viser det sig (naturligvis, kunne man fristes til at sige), at hele historien er opspind. Om DR's journalister blot er ekstremt naive eller bevidst har søgt at udbrede en infam, antisemitisk løgn om jødisk ondskab, vides ikke. Men sikkert er det, at de, i henhold til både lovgivningen og DR's egne regler, har overtrådt en række journalistiske grundprincipper.

Israel-Onlines klage til DR over indslaget blev i første omgang afvist af redaktionschef på Orientering, Judith Skriver. Under den efterfølgende ankesag erkendte DR, at indslaget var mangelfuldt, og at flere af DR's etiske regler var blevet overtrådt, hvorefter redaktionschef Judith Skriver blev tvunget til at beklage manglerne.

Da DR's ankeinstans kun gav delvis medhold i klagen, og valgte at ignorere halvdelen af anklagepunkterne - herunder udbredelsen af en antisemitisk løgnehistorie - blev sagen indklaget for Pressenævnet, der ad to omgange afviste at tage stilling til den - ikke på grund af sagens manglende alvor, men i første omgang fordi klager ikke var personligt forurettet, og i anden omgang fordi sagen ikke havde tilstrækkelig "væsentlig og principiel betydning" for almenvellet.

Følg sagens forløb herunder.


Klage til DR Orientering og artikel i Berlingske

DR sammenligner Israel med Nazi-tyskland
I en kronik i Berlingske, 9. august 2017, der samtidig er sendt som klage til Orientering, kritiseres Orientering og de to DR-journalister, Louise Windfeld-Høeberg og Mia Ulvgraven for et indslag, hvori Israel - helt udokumenteret - beskyldes for at opflaske børn til had og desuden sammenlignes med Nazi-tyskland.

Bilag til klagen:

Afskrift af indslaget i Orientering, 15. juni 2017.

Afskrift af indslaget i Orientering - kommenteret af Dan Harder.

Oversigt over etiske retningslinjer for journalistik overtrådt i indslaget - af Dan Harder.


Orienterings redaktionschefs afvisning af kritikken

Dan Harders fejl og misforståelser
Kommentar i Berlingske af Judith Skriver, redaktionschef på Orientering, 15. august 2017. Artiklen er stort set enslydende med Judith Skrivers svar pr. email til Israel-Online.

DR-redaktionschef forsvarer løgne om Israel
En systematisk gennemgang af Judith Skrivers svar - af Dan Harder, 16. august 2017.


Anke til DR's "lytter- og seerredaktør"

Klage til DR over løgne i Orientering af Dan Harder.
28. august 2017 - Anke til DR's "lytter- og seerredaktør" over indslag i Orientering, hvori Israel sammenlignes med Nazi-tyskland.

DR giver "delvist medhold" i klage over løgne om Israel
3. oktober 2017 - Danmarks Radio anerkender, at indslag i Orientering var mangelfuldt, unfair og uden tilstrækkelig kildekritik. Men DR undlader at forholde sig til journalisternes aktive kolportering af en løgnehistorie, der oven i købet er af antisemitisk karakter (download hele DR's svar som PDF fra dr.dk).

Orienterings redaktionschef, Judith Skriver, måtte dog ændre sin tidligere afvisning af klagen som "misforstået" til en beklagelse over, at indslaget kom til "at fremstå ensidigt."

Klage til Pressenævnet

Klage til Pressenævnet over DR's løgne om Israel
27. oktober 2017 - Efter DR's anerkendelse af overtrædelse af en række etiske regler vedr. kildekritik og fairness i dækningen, beder Israel-Online nu Pressenævnet om at tage stilling til de resterende kritikpunkter, først og fremmest formidlingen af en løgn af antisemitisk karakter.

Pressenævnet afviser at behandle klage over DR's løgne i Orientering
22. november 2017 - Pressenævnet afviser at behandle sagen, først fordi klager ikke har "retlig interesse" i sagen, dernæst fordi sagen angiveligt ikke er af tilstrækkelig "væsentlig og principiel betydning" til, at nævnet kan tage sagen op til behandling af egen drift.En præsentation af sagen er sendt til udvalgte journalister og politikere, herunder medlemmer af DR's bestyrelse.

Journalist Mia Ulvgraven arbejder siden september 2018 ikke længere hos DR.

Journalist Louise Windfeld-Høeberg fungerer stadig som vært på Orientering.


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.