Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Israel-Online, 31. juli 2013
DR fastholder manipulation i Radioavisen

Af Dan Harder

Israel-Online har modtaget svar fra Danmarks Radio på en klage vedrørende et indslag i Radioavisen, hvori journalist Dines Boertmann fejlagtigt giver indtryk af, at ikke bare palæstinenserne, men også Israel, har stillet forhåndskrav som betingelse for at genoptage forhandlinger om fred.

Det er yderst beklageligt at konstatere, at Marianne Juul fra DR Radios redaktion, på DR's vegne, nu forsvarer Dines Boertmanns manipulerende fremstilling. Man kan således konkludere, at manipulationen er redaktionens officielle politik.

Boertmanns indslag handlede om den amerikanske udenrigsminister, John Kerrys, aktuelle forsøg på at genstarte de fastkørte fredsforhandlinger, og hvordan parterne ifølge Boertmann blokerede for denne genoptagelse.

Marianne Juul fastholder, at det var korrekt af Boertmann at sidestille de krav, som Israels premierminister Benjamin Netanyahu agter at fremsætte under selve forhandlingerne, med de forhåndskrav, som palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas, har fremsat som betingelse for overhovedet at genoptage forhandlingerne.

Da der helt åbenlyst er tale om to forskellige ting, hvoraf den ene har med indslagets emne at gøre (genoptagelse af forhandlinger), mens den anden ikke har, er det mildt sagt rystende, at DR sanktionerer en sådan sammenblanding.

At parterne på forhånd har meddelt, at man under forhandlingerne vil fremføre sine synspunkter (omend de kan opfattes som uacceptable for modparten), er jo en ganske anden sag.

Alle ved, at de to parters udgangspositioner ved forhandlingernes begyndelse vil ligge langt fra hinanden. Formålet med forhandlingerne er netop at mindske den kløft, indtil et kompromis kan nås. Derfor er det helt normalt, og helt legitimt, at starte med "hårde" synspunkter. I realiteten ved alle også, at Israel ikke vil kunne beholde Østjerusalem, ligesom palæstinenserne ikke vil kunne oversvømme Israel med fire millioner efterkommere at palæstinensiske flygtninge.

Det er således ubestrideligt forkert at fremstille Netanyahus ytringer om hvilke krav, han vil fremføre under forhandlingerne, som parallelle med palæstinensernes forhåndsbetingelser. Om der er tale om manipulation eller blot fejl afhænger af, om journalisten har tjek på materialet eller ej. Israel-Online tillader sig at antage, at Dines Boertmann kan sit stof.


Nedenfor følger nogle kommentarer til Marianne Juuls konkrete udsagn (i kursiv) fra DR's svar til undertegnede:

"Du opponerer mod at DB [Dines Boertmann] sidestiller den israelske regerings offentligt erklærede forudsætninger for en forhandlingsløsning: annekteret Øst-Jerusalem og en demilitariseret palæstinensisk stat med en israelsk kontrolleret sikkerhedskorridor ved Jordan-flodens vestbred - med palæstinensernes krav om et bygge- og anlægsstop i bosættelserne."

Ja, naturligvis. For de to ting har intet med hinanden at gøre. Det er ren manipulation at blande dem sammen. Palæstinenserne har f.eks. en holdning vedr. den såkaldte "tilbagevenden" af efterkommere af palæstinensiske flygtninge, som Israel ikke, og næppe heller verdenssamfundet, vil kunne støtte. De palæstinensiske grænsekrav er heller ikke spiselige for Israel. Men det forhindrer jo ikke, at man sætter sig til bordet og forhandler om tingene. Det gør til gengæld de palæstinensiske forhåndskrav, der i årevis har blokeret for selve forhandlingerne. Det er da skræmmende, hvis DR's journalister ikke forstår den forskel.


"Der er klart politiske interesser i at definere sprogbrugen omkring dette, og derfor er det vigtigt for DRs nyhedsformidling ikke at lade den ene eller den anden part i konflikten bestemme forståelsesrammen."

Så for ikke at indrømme, at det alene var palæstinenserne, der nægtede at forhandle uden forhåndsbetingelser, vælger DR at fremstille Israels ønsker til en endelig aftale som forhåndskrav. Det er et ganske foruroligende eksempel på "politiske interesser i at definere [læs: manipulere med] sprogbrugen." Husk venligst, at indslaget ikke handlede om indholdet af kommende forhandlinger, men om problemerne med at få forhandlingerne i gang.


"Når den israelske regering taler om forhandlinger uden forhåndsbetingelser, ophæver det ikke Netanyahu-regeringens gentagne erklæringer om, at Øst-Jerusalem og sikkerhedsspørgsmålet ikke er til forhandling."

Der er tale om to forskellige ting. Så det er direkte misvisende, at DR vælger at blande dem sammen. At Netanyahu har meldt ud, at han ikke agter at afgive kontrollen med Østjerusalem, betyder ikke, at spørgsmålet "ikke er til forhandling," som Marianne Juul skriver. Alle emner er på bordet.


"At den ene part - palæstinenserne - siger, at det er en forudsætning for forhandlinger, at bosættelserne ikke udvides, er ikke substantielt forskelligt fra, at den anden part - den israelske regering - siger at der er spørgsmål, der ikke kan forhandles."

Så vidt vides er alle emner på bordet (i øvrigt jf. Kerrys seneste udmelding). Det ligger i konceptet "forhandlinger uden forhåndsbetingelser." Så jo, det er substantielt noget ganske andet.

Det er dybt beklageligt, at Marianne Juul - og DR, må man forstå - fastholder en så uredelig linie, og dermed giver Dines Boertmann frit spillerum til at fortsætte sine manipulerende fremstillinger i forhold til Israel.

Læs mere om Dines Boertmanns systematiske overtrædelser af både landets lovgivning og Danmarks Radios egne regler for retvisende nyhedsformidling her:

DR-journalist Dines Boertmann fordrejer fakta i Radioavisen
29. juni 2013

DR-journalist sammenligner Israel med Apartheid-regimet,
28. februar 2006

DR-journalist fortsætter kampagne imod Israel,
18. juni 2006

Gensyn med anti-Israel-propagandist på dr.dk,
21. marts 2007


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.