Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske mellemøsteksperter er systematisk imod Israel
Søren Schmidt som advokat for Hamas
DR2 Deadline, 28. december 2008

Nynne Bjerre Christensen interviewer Søren Schmidt fra DIIS, der præsenteres som en uvildig mellemøst-ekspert, men bruger al sin taletid til at forsvare terrororganisationen Hamas og kritisere Israel og den amerikanske Bush-regering.

Søren Schmidt hævder at den aktuelle militæroperation i Gaza, som ifølge den israelske regering har til formål at stoppe raketangreb fra Gaza mod israelske civile, i virkeligheden er israelske politikeres kyniske "anglen efter", hvad Schmidt kalder "små marginalgrupper", med adresse til bl.a. partiet Shas, som han kalder et "radikalt" parti. Det skal bemærkes at Shas i dag har 12 medlemmer i det israelske parlament, Knesset og dermed repræsenterer 10% af de israelske vælgere, hvorfor det næppe kan karakteriseres som en "lille marginalgruppe".

Journalisten, der ikke føler trang til at sætte spørgsmålstegn ved Schmidts analyse, spiller med (og siger i øvrigt implicit, at kun den israelske venstrefløj er fredselskende).

Søren Schmidt forklarer, at der i den foregående seksmåneders periode ikke har været nogen "synderlige" raketangreb mod israelske civile, og at Israel, som tak for Hamas' generøse tilbageholdenhed, burde have efterlevet, hvad Hamas oplever som Israels "del af aftalen". Hvad en Mellemøst-ekspert fra DIIS naturligvis udmærket ved er, at der ifølge den officielle, israelske statistik i perioden indtil 19. december 2008 har været flere hundrede angreb fra Gaza ind i Israel (i alt 362 raketter og mortergranater).


Raket- og morterangreb fra Gaza i 2008. Kilde: www.terrorism-info.org.il

Schmidt antyder at Hamas ikke har set anden udvej end at angribe israelske civile med raketter. Han sammenligner Hamas' situation med Hizbollahs, og forklarer - uden tvivl imod bedre vidende - at Hizbollahs angreb på Israel har været reaktioner på israelske angreb på Libanon. De fleste af os husker nok, at det var Hizbollahs uprovokerede angreb, der udløste "den anden Libanon-krig" i sommeren 2006.

Selvom det er almindeligt kendt, at hele den midterste del af det israelske politiske spektrum støtter op om militæroperationen i Gaza, accepterer journalisten alligevel Schmidts tese om at der er tale om leflen for "fløjene" og "de mere konfrontatoriske parter". Søren Schmidt følger op ved også at give den amerikanske Bush-regering en del af skylden for kampene i Gaza.

At Israels angreb på Hamas i Gaza kunne skyldes et oprigtigt ønske fra israelsk side om at leve uden truslen fra de daglige raketter fra Gaza, anser hverken journalisten eller mellemøst-eksperten som en mulighed, det er værd at tale om.


Afskrift af interviewet (uddrag):

Nynne Bjerre Christensen: Men hvorfor er det det her konfrontatoriske, der gør sig i en valgkamp? Hvorfor er det ikke leflen for venstrefløjen, for den fredselskende del, der vil have mere kommunikation med palæstinenserne?

Søren Schmidt: Det er selvfølgelig en historisk udvikling. Hvis man nu tog for eksempel den her seksmåneders våbenhvile, der har været, hvor Hamas jo rent faktisk sørgede for, at der ikke var synderlige raketangreb, og der er ikke blevet nogen dræbt overhovedet af israelerne i den der seksmåneders periode. Der havde de jo så forventet, og det er jo hvad de selv siger, at Israel så opfyldte deres del af aftalen, som var at give adgang til, at der kunne komme forsyninger til Gaza, så deres økonomi kunne begynde at fungere igen, at der kunne komme strøm til hospitalerne o.s.v. Og det skete altså ikke, fordi Israel kørte en meget hård politik.

...

Nynne Bjerre Christensen: Så Hamas synes heller ikke, de får noget ud af at overholde en våbenhvile, og så kan man lige så godt lave ballade, og få det ud af det, som man måske synes, man får?

Søren Schmidt: Ja, for der er jo to grundlæggende måder at løse en konflikt på: det er jo at forhandle sig frem til en situation, som er gavnlig for begge parter, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er der også en anden måde, og det er ligesom en eller anden form for magtbalance. Og det tror jeg i høj grad, at det er det, Hamas stiler efter: det er på samme måde, at Hizbollah i Libanon fik sådan en terrorbalance i forhold til Israel, hvor en hvilken som helst handling fra Israel udløste en tilsvarende fra Hizbollahs side. Så er det den samme form for virkeligt ødelæggende, blodige magtbalance, som Hamas stiler efter, for at få deres interesser også tilgodeset.

...

Nynne Bjerre Christensen: Men synes du så, at der i denne her periode, efter at Hamas er kommet til magten i det palæstinensiske selvstyre, er tale om en højere grad af polarisering, altså at det i højere grad er fløjene og de mere konfrontatoriske parter, der ligesom vinder i øjeblikket?

Søren Schmidt: Ja altså, man kan sige, at det er jo også sådan en arv fra hele Bush-regeringen, for de har jo enten ladet det sejle, eller også har de jo grebet ind på meget voldsom og militaristisk vis i Mellemøsten. Og det er jo noget af arven fra det, man ser nu, at parterne i højere grad er i konflikt og konfrontation, og forfølger kortsigtede interesser, fordi det er jo hverken i palæstinensernes eller israelernes interesse, det her, der foregår. Der vil jo komme endnu mere vold, der vil komme endne flere terroraktioner. Og det vil jo også skylle tilbage til vores kyster i form af terror og i form af, hvad det har af konsekvenser i forhold til Iran med atomvåbenkapløbet. Så hele verden lider jo under den her meget kortsigtede dynamik, der er.

Nynne Bjerre Christensen: Tak fordi du kom, Søren Schmidt.


Tilbage

 

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.