Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

Israel-Online, 9. august 2017
DR sammenligner Israel med Nazityskland

I et indslag i programmet 'Orientering' på DR P1, 15. juni 2017, overtræder de ansvarlige journalister en lang række af både Pressenævnets og Danmarks Radios egne etiske retningslinjer for journalistisk arbejde.

Herunder følger en liste over de relevante punkter med kommentarer af Dan Harder.

Overtrædelse af Pressenævnets "Vejledning om god presseskik" - Uddrag fra vejledningen i kursiv, kommentarer nedenunder i normal font.

Punkt A, stk. 1. Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.

Informationen i indslaget er ikke korrekt, faktisk er den lodret forkert. Journalisterne har ikke gjort noget som helst forsøg på at tjekke deres oplysninger, hvilket ellers kunne gøres med et par simple opslag på internettet.

Punkt A, stk. 2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

Indslagets eneste kilde er en højst kontroversiel person, som har en stærk personlig interesse i at promovere sine - efter alle standarder - meget ekstreme synspunkter. I indslaget er der ikke udvist nogen som helst kildekritik.

Punkt A, stk. 5. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.

Professor Nurit Peled-Elhanans synspunkter/konklusioner præsenteres som om de var faktuelle. I begyndelsen af indslaget forstår man dog, at de hidrører fra hende selv og hends forskning. Men senere i indslaget bekræfter DR-journalist Mia Ulgraven, på basis af egne observationer, at professorens påstande er sande. På den måde opstår der uklarhed over, om der er tale om fakta eller holdninger. En lytter, der ikke er ekspert på området, får dog den overvejende opfattelse, at der er tale om fakta.


Overtrædelse af DRs etiske retningslinjer (PDF af 9. juni 2017) - Uddrag fra vejledningen i kursiv, kommentarer nedenunder i normal font.

Side 8: FORORD - DRS VÆRDIER
Troværdighed: Vi lægger afgørende vægt på grundig research, hæderlighed og ordentlighed i programarbejdet. Vi taler ikke mod bedre vidende og har ikke skjulte dagsordner.

Der er i forbindelse med indslaget ikke lave grundig research, ligesom programarbejdet ikke bærer præg af hverken hæderlighed eller ordentlighed. Hvorvidt der er en skjult dagsorden, kan man kun gisne om. Men hvis ikke journalisterne taler mod bedre vidende er de nødvendigvis ekstremt inkompetente, set i lyset af hvor enkelt det er at finde mere nuanceret information om emnet.

Uafhængighed: Vi tager aldrig hensyn til eller lader os styre af økonomiske eller politiske særinteresser. Der må ikke kunne rejses berettiget tvivl om DR, produktionernes eller medarbejdernes integritet.

Journalisterne har uomtvisteligt ladet sig styre af professor Nurit Peled-Elhanans politiske dagsorden, endda velvilligt, da de i indslaget selv oplyser om professorens politiske virke. Journalisternes profesionelle integritet må i dén grad siges at stå noget flosset tilbage.

Alsidighed: Vi er fair over for alle parter, holdninger og synspunkter gennem en upartisk og kritisk journalistik. Vi favoriserer ikke bestemte samarbejdspartnere eller interesser.

Indslaget er udtryk for en uhørt mangel på fairness. Kun ét synspunkt bringes til torvs. Det bankes til gengæld fast med rigtig mange gentagelser af hovedteserne. Der er intet forsøg gjort på at finde blot et eneste alternativt synspunkt, selvom de er rigeligt tilgængelige på internettet.

...

Det er afgørende for DR at overholde de "Vejledende regler for god presseskik" (http://www.pressenaevnet.dk/god-presseskik/). DRs Etik skal ses som en udbygning af reglerne for god presseskik. Dels er den mere udbygget og giver flere praktisk råd. Dels stiller den på en række områder mere vidtgående etiske krav.

Som det fremgår ovenfor, overtræder indslaget en række af Pressenævnets vejledende regler.


Side 14-15: KAPITEL 2 – STÆRKE OG KONTROVERSIELLE BILLEDER OG EMNER - KRIGE OG KONFLIKTER
DR skal være særligt opmærksom på, at krigsførende parter ofte vil forsøge at manipulere offentligheden og styre informationsstrømmen. Derfor er det vigtigt at huske, at mangfoldighed, alsidighed og nuancering af synspunkterne er DRs altafgørende kendemærke.
Tilrettelæggere, journalister og redaktører skal altid:
- udvise stor kildekritik,
- angive kilder,
- formidle baggrund og
- formidle mulige motiver til forskellige oplysninger.

Professor Nurit Peled-Elhanan er afgjort part i konflikten mellem Israel og palæstinenserne (også selvom det måske kan forvirre nogen, at hun som israeler kæmper for den palæstinensiske side).

Ad punkt 1: Journalisterne udviser absolut ingen kildekritik.

Ad punkt 2: Professoren er som kilde klart angivet. Der præsenteres dog ingen eksempler fra hendes såkaldte forskning, som kan understøtte de meget grove anklager. Hvilke kilder Mia Ulgraven støtter sig til under referencen "forskningslitteraturen" er ganske uklart.

Ad punkt 4: Professor Elhanans klare politiske motiv til at anklage Israel for alt muligt formidles ikke.

Side 23: KAPITEL 4 – KILDER
Det er afgørende for DRs troværdighed, at medarbejderne forholder sig kritisk over for alle kilder. Det gælder særligt, når en udtalelse kan være farvet af personlige interesser eller kan være et forsøg på at skade andre.

Igen, der er ingen kildekritik overhovedet, selvom professorens udtalelser er voldsomt farvet af hendes personlige antipatier. Hendes ekstreme løgne - og nu DR's formidling heraf - har absolut gjort skade på Israels omdømme, og potentielt på jøders i almindelighed.

...

UNDERSØGELSER OG RAPPORTER
DR er kritisk over for undersøgelser, der er udarbejdet af eller for virksomheder og organisationer, der har politiske eller kommercielle interesser i at få omtale.

Professor Nurit Peled-Elhanans "undersøgelse" er helt tydeligt udarbejdet med det formål at skabe opmærksomhed omkring hendes politiske projekt. DR-journalisterne hopper i med samlede ben.


Læs mere her:

Media Watch - DR sammenligner Israel med Nazi-tyskland
(bragt som kronik i Berlingske, 9. august 2017)

Afskrift af indslaget i Orientering - med kommentarer af Dan Harder


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

     
Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.