Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske mellemøsteksperter er systematisk imod Israel
Søren Schmidt agerer advokat for Iran - igen, igen
1. maj 2018

Af Dan Harder

Den 30. april 2018 fremlagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu på live tv dokumentation for eksistensen af det atomvåbenprogram, som Iran til stadighed nægter at besidde. USA har efterfølgende erklæret, at man anser de israelske oplysninger for retvisende.


Benyamin Netanyahu fremlægger dokumentation for Irans atomvåbenprogram,
CNN, 30. april 2018.
 

Dagen efter vurderer Søren Schmidt, lektor i globale studier ved Aalborg Universitet, i en artikel på dr.dk, at Israels bekymring omkring de iranske atomvåben i virkeligheden ikke handler om Irans eksplicitte trusler om at udslette Israel, men primært bunder i et ønske om at stække Irans (retmæssige, må man forstå) potentiale i regionen.

"Bag den her kritik af atomaftalen, som rent logisk ikke hænger sammen, lægger (sic.) der formentlig et mere overordnet ønske om at fastholde Iran som en slags Paria-stat. Altså en stat, som det internationale samfund ikke vil have noget med at gøre, som ikke kan handle og udveksle viden med resten af verden og dermed ikke udnytte det potentiale, som landet trods alt har."

Når man bedømmer lødigheden af Søren Schmidts teori, er det værd at genkalde sig den overordnede kontekst. Det eneste Israel ønsker sig fra Iran er fred, mens Iran omvendt ønsker at tilintetgøre Israel. Det forekommer således forståeligt, at Israel ikke stiltiende vil tillade Iran at opnå en kapacitet til at gøre netop det.

Alligevel mener Søren Schmidt ikke det er frygt for Irans atomvåben, der driver Netanyahu, men derimod den jødiske stats generelle appetit på magt og dominans.

Søren Schmidt er så optaget af sin forestilling om Israels negative hensigter, at han nægter at tage Irans trusler og antisemitiske jihad alvorligt.

Han kan heller ikke se, hvad for alle os andre er åbenlyst, at mullaerne i Teheran, i en verden næsten uden venner, mens de spreder deres indflydelse ved at støtte voldelige grupperinger over det meste af Mellemøsten, har et naturligt behov for at erhverve sig den ultimative garanti for regimets overlevelse.

I Søren Schmidts verden er Israel altid de onde.


Tilbage

 

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:
Velkommen til!