Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiken, 14. maj 2004
Du skulle skamme dig, Bent Melchior

Af Torben Lund, gruppeformand for de Danske Socialdemokrater i Europaparlamentet


Den 3.5. rettede jeg her i Politiken et skarpt, men berettiget angreb på Ariel Sharon for hans overgreb imod det palæstinensiske folk. Jeg foreslog samtidig en række offensive initiativer, som Europas ledere og FN kunne og burde tage i Mellemøstkonflikten.

Da jeg ved, at skarp kritik af Sharons rolle som terrorist og folkemorder altid udløser hadske reaktioner om antisemitisme, gjorde jeg i min artikel opmærksom på, at jeg nu nok ville blive sværtet til som antisemit.Jeg vil til enhver tid fastholde, at der ikke gælder en særlig adfærdskodeks for jøder. Man kan ikke gradbøje de grundlæggende menneskerettigheder ved at hænge kritikere ud som antisemitter. Hvad skete?

Som jeg forudså, indledte overrabbiner Bent Melchior og hans organiserede netværk straks en smædekampagne imod min person. »Du er antisemit!«, lød råbet i Krystalgade. Ifølge Melchiors og hans organisations optik har staten Israel åbenbart nogle særlige rettigheder som besættelsesmagt, fordi staten er jødisk.

Lad mig fremhæve et par eksempler på debatniveauet.

Om mig skriver Melchior 8.5. her i Politiken: »Du er blevet nærmeste kollega til Hansen fra Greve, der praler med at være racist«. Forstået: Du er nazist! Hvad bilder du dig ind, Bent Melchior. Jeg har som politiker i 25 år arbejdet imod vold, fanatisme, racisme og diskrimination af enhver art. Og så skal man beskyldes for at være nazist. Hvor skulle du skamme dig, Bent Melchior! Det vil være interessant at vide, om Bent Melchiors hadefulde fanatisme også er den officielle holdning i Det Mosaiske Troessamfund i Danmark?

Bent Melchior undrer sig over, at præsident Bushs holdninger ikke udløser en antikristen reaktion - men det illustrerer jo præcis tankegangen. Jeg har aldrig kritiseret Ariel Sharon, fordi han er jøde, men for hans handlinger. Jeg har aldrig kritiseret det iranske præstestyre eller den saudiarabiske kongefamilie, fordi de er muslimer, men for deres handlinger. Og jeg har aldrig kritiseret Bush, fordi han er kristen, men for hans handlinger.

Bent Melchior- det er dig og din organisation, der spiller antisemitkortet hver gang og dermed gør religion til en del af debatten.Vi andre bedømmer statsledere og andre på deres handlinger. Du og dit netværk forsøger blot at afskære debatten om Sharons ugerninger ved at hænge folk ud som antisemitter og nu åbenbart også som nazister. Bent Melchior fremhæver også Milosevic og spørger, om han ikke burde hænges ud som kristen. Jeg ved ikke, hvilken tro han har, men det er da også helt ligegyldigt. Han skal som alle andre bedømmes på sine handlinger. Han befinder sig lige nøjagtig der, hvor han bør være - i et fængsel i Haag - tiltalt for sine forbrydelser mod menneskeheden.

Jeg er ikke antisemit og bliver det heller aldrig. Den omstændighed, at Bent Melchior og netværk nu som forudset hænger mig ud som sådan, vil aldrig få mig til at nedtone min kritik af Sharons forbrydelser. Det var præcis mit afsluttende budskab i artiklen 3. maj.

Tilbage

 

Untitled Document