Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document

Arkiv - sorteret
efter emne:
 

Israel og FN
 

Sikkerhedshegnet
 

Det Palæstinensiske Selvstyre
 

Terrorisme
 

Bosættelser
 

Det øvrige Mellemøsten
 

Kultur, sport og teknologi
 

Flere tidligere artikler
 

Opinion: Redaktørens klumme

 

 

 

 

 

Artikler vedr. sikkerhedshegnet

Media Watch | DRs manipulerende kort
2. februar 2009 - På DRs hjemmeside har der i årevis figureret et interaktivt kort, som skal forestille at vise placeringen af den israelske sikkerhedsbarriere og de jødiske bosættelser på Vestbredden og i Jerusalem og Gaza. Men kortet er fuldt af fejl, og den beskrivende tekst er i nogle tilfælde direkte tendentiøs. Formålet med kortet er tydeligvis at støtte nogle særlige synspunkter, som i reglen promoveres af den palæstinensiske side af konflikten. Læs mere...

Klumme | Hvorfor kaldes et hegn en mur?
7. juli 2004 - Med brugen af ordet "mur", skaber man associationer til den politiske mur, der står klarest i europæernes hukommelse, nemlig Berlin-muren, der som bekendt havde til formål at indespærre en befolkning og fratage den retten til et liv med frihed, retssikkerhed og demokrati. Det israelske sikkerhedshegn, derimod, bygges for at beskytte en befolkning, der lever i frihed og demokrati, mod terroristers massakrer på uskyldige civile.
Læs mere...

Ændringer i sikkerhedshegnets rute
for 1 milliard kroner

21. december 2006 - Ændringer i ruten for Israels sikkerhedshegn, påbudt af Israels højesteret for at mindske generne for palæstinensiske beboere, har indtil videre kostet den israelske stat omkring 700 millioner shekel (NIS), svarende til knap 1 milliard kr, og kan nå op på en milliard NIS (1,35 mia kr) i nær fremtid. Læs mere...

Opinion | Når Folkekirkens Nødhjælp spiller kort med sandheden
22. oktober 2004 - Folkekirkens Nødhjælp bruger forældede og forkerte kort i deres "informationsarbejde" om Israels sikkerhedshegn. Ole Andersen gennemgår de fire kort, som Folkekirkens Nødhjælp i løbet af det seneste år har udgivet på dansk, og dokumenterer herved organisationens forsøg på at give læserne et fuldstændigt vrangbillede af virkeligheden. Læs mere...

Media Watch | DR lyver om sikkerhedsbarriere
22. april 2006 - En artikel på DRs hjemmeside om Israels sikkerhedshegn er så sprængfyldt med fejl, at der næppe kan være tale om andet end overlagt misinformation. Gennem hele artiklen gør den navnløse journalist sig meget store anstrengelser for at beskrive hele barrieren som en mur, til trods for at 90% af barrieren består af et tre meter højt trådhegn.
Læs mere...

Klumme | Sikkerhedshegnet og farcen i Haag
26. juni 2004 - Israel har ifølge Den Internationale Domstol i Haag ikke ret til at forsvare sig imod palæstinensisk terror, fordi landet ikke er under angreb fra en fremmed stat. Ironisk nok forbyder domstolen samtidig Israel at opføre et sikkerhedshegn på Vestbredden, da området regnes for palæstinensisk, og derfor fremmed land. For at få det hele til at gå op i en større, selvmodsigende helhed, har domstolen måttet fifle lidt med FN-charterets artikel 51, men mon ikke den gode sag kan retfærdiggære en smule juridisk manipulation. Læs mere...

Analyse | Den Internationale Domstol i Haag: Israel har ingen ret til selvforsvar
12. juli 2004 - For at berøve Israel retten til selvforsvar var ICJ tvunget til at "tilføje" en ny sætning i FNs charter, som begrænser artikel 51 til kun at gælde angreb "fra én stat mod en anden stat." Hvorfor? Der blev ikke givet nogen begrundelse for denne nyopfindelse, som således også logisk medfører, at terrorangrebene d. 11. september 2001 ikke udløste USA's ret til selvforsvar. Læs mere...


Flere tidligere artikler:

Domstol kræver rute ændret for at undgå at isolere arabisk kvarter
22. marts 2006 - En domstol i Jerusalem har afvist den foreslåede rute for sikkerhedshegnet, efter at have behandlet en klage fra 700 beboere, over at hegnet ville afskære Sheikh Sa'ad-kvarteret fra resten af den arabiske landsby Jebel Mukaber i Østjerusalem.
Læs mere...

Kun 35 procent af sikkerhedshegnet står færdigt
07.12.05 - Kun 35% af det israelske sikkerhedshegn omkring Vestbredden er blevet opført. IDF Vicegeneralstabschef Moshe Kaplinsky siger, at de fuldførte sektioner - godt 275 kilometer ud af de planlagte 759 kilometer - effektivt har forhindret terroristinfiltrationer, og at der ikke har fundet en eneste infiltration sted i de områder, hvor hegnet er blevet fuldført.
Læs mere...

Højteknologiske overgangssteder skal lette palæstinenseres tilværelse
24.06.05 - Israel har planer om at bruge 2 mia kroner på at bygge 34 højteknologiske overgangssteder i adskillelseshegnet med det formål at lette tilværelsen for den palæstinensiske befolkning og derved reducere støtten til terrorgrupperne. Læs mere...

Flåden bygger en anti-terrorbarriere ud for Gazas kyst
21.06.05 - Med et skridt, der er beregnet til bedre at beskytte Israel mod potentiel terroristinfiltration fra Gaza-striben, er hæren begyndt at opføre en undervandsbarriere, som fører ud i havet fra kystlinjen i det nordlige Gaza. Læs mere...

Abbas’ første besøg i Det Hvide Hus som selvstyre-formand
27.05.05 - Præsident Bush kræver stop for israelske bosættelsesudvidelser efter møde med Det Palæstinensiske Selvstyres formand, Mahmoud Abbas. Afviser Abbas' forslag om at gå direkte til endelige forhandlinger. Sikkerhedshegn må ikke være politisk; nye grænser skal aftales indbyrdes. Læs mere...

IDF foreslår opførelse af adskillelsesmur i Hebron
28.04.05 - Den israelske hær foreslår, at der opføres en mur til at adskille de israelsk- og palæstinensisk kontrollerede sektioner af byen Hebron på Vestbredden. Formålet er at standse de evindelige sammenstød mellem byens 500 jødiske indbyggere og deres arabiske naboer, der tæller omkring 162.000. Læs mere...

Højesteret fastfryser opførelsen af adskillelseshegnet nær Jerusalem
13.01.05 - Som følge af et underskriftsindsamling indleveret af nogle palæstinensiske landsbybeboere gav den israelske højesteret torsdag ordre til at standse opførelsen af store dele af Vestbreddens adskillelseshegn mellem Jerusalem og Maccabim.
Læs mere...

Udenrigsminister Shalom: Sikkerhedshegnet er ikke den endelige grænse
20.12.04 - "Sikkerhedshegnet er ikke landets endelige grænse, og bosættere på den "anden side" af barrieren skal ikke frygte for, at de bliver flyttet unødigt", sagde udenrigsminister Silvan Shalom til The Jerusalem Post søndag (19/12). Læs mere...

Højesteret giver grønt lys for opførelsen af sikkerhedshegn nær Jerusalem
24.11.04 - Sikkerhedsstyrkerne kan nu begynde at opføre adskillelseshegnet i området øst for Jerusalem, efter at Højesteret i onsdags afviste en klage over hegnets rute. Andre dele af barrieren er stadig under overvejelse. Læs mere...

Højesteret fastfryser opførelsen af hegn
28.10.04 - Israels højesteret nedlagde torsdag (28/10) et midlertidigt forbud, som beordrede regeringen til at standse arbejdet på en strækning af adskillelseshegnet nær landsbyen Budrus tæt ved byen Modi'in, på grund af tvivl om omfanget af den skade, opførelsen af hegnet ville forvolde på landsbyens nærliggende frugtplantager. Læs mere...

Sharon: De store bosættelsesblokke skal inden for sikkerhedshegnet
12.09.04 - Den senest ændrede rute for Israels anti-terror-hegn blev forleden præsenteret for premierminister Ariel Sharon og forsvarsminister Shaul Mofaz. Ruten, der ligger tættere på "den grønne linje" end nogen tidligere foreslået rute inkluderer de store bosættelsesblokke Gush Etzion, Maaleh Adumim og Ariel på den "israelske" side. Læs mere...

EU's Solana besøger Israel efter støtte til
Israel-fjendtlig
FN-resolution
24.07.04 - Israels udenrigsmini-ster Silvan Shalom: "EU burde være optaget af at fremme palæstinensiske reformer i Gaza og Ramallah, og ikke af palæstinensisk manipulation i FN." Han sagde, at den europæiske opførsel opmuntrer palæstinenserne til at unddrage sig ansvaret for indførelse af reformer og afleder opmærksom-heden fra deres manglende indsats for at skabe reformer eller bekæmpe terrorisme. Læs mere...

Peres: EU må afbryde forbindelsen til selvstyre
indtil
reformer er indført
24.07.04 - “Efter min mening kan et land, som ikke har oplevet terror, ikke dømme et andet land, som har oplevet det”, sagde Peres til journalisterne efter mødet med Solana. Læs mere...

Israelsk domsafsigelse vedrørende hegnet:
Demokrati i funktion
08.07.04 - Israels højesteret giver palæstinensere medhold i krav om omlægning af planlagt rute for sikkerhedshegn, men fastslår samtidig at barrieren er lovlig i henhold til både israelsk og international ret. Læs mere...

Israelske arabere giver sikkerhedshegnet æren for
nyvunden fremgang

04.07.04 - Siden sikkerheds-hegnets færdiggørelse i det nordlige Israel i august sidste
år har mange arabiske småsamfund nær "den grønne linie" nydt øget fremgang både sikkerhedsmæssigt og i forbindelse med fornyet økonomisk aktivitet. Læs mere...

Natteliv i Jenin?
14.06.04 - Efter Israels sikkerhedshegn har tilladt den israelske hær at trække sig tilbage fra Vestbredbyen Jenin, tidligere kendt som den primære eksportør af selvmordsbomber, er byen så småt ved at begynde at genvinde sin tidligere travle karakter.
Læs mere...

Kerry: Ja til sikkerhedshegn,
nej til Arafat

09.06.04 - Demokraternes præsidentkandidat følger i sin konkurrents fodspor, hvad angår den israelsk-palæstinensiske konflikt. Læs mere...


Tilbage

 

Untitled Document