Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document

Arkiv - sorteret
efter emne:
 

Israel og FN
 

Sikkerhedshegnet
 

Det Palæstinensiske Selvstyre
 

Terrorisme
 

Bosættelser
 

Det øvrige Mellemøsten
 

Kultur, sport og teknologi
 

Flere tidligere artikler
 

Opinion: Redaktørens klumme

 

 

 

 

 

Israel-Online, 29. december 2004
IDF bryster sig af succes imod terror

Onsdag fremlagde IDF et statistisk billede af hærens succes vedrørende bekæmpelsen af den palæstinensiske terrorisme. Men prisen har været en binding af størsteparten af den stående hær.

Under en gennemgang af statistikken for det seneste år, med titlen "Året for blokering af den palæstinensiske terror," brystede en ledende sikkerhedsembedsmand sig af, at sikkerhedsstyrkernes handlinger havde forårsaget et 44 procents fald i antallet af personer, der var blevet dræbt ved terrorangreb, sammenlignet med 2003.

En ledende officer, som orienterede militærreporterne, sagde, at der også havde været et fald i andelen af dræbte civile, sammenlignet med medlemmer af sikkerhedsstyrkerne. Ifølge hærens statistik var 64 procent af de i 2004 118 dræbte personer civile. Tidligere år har civile udgjort op til trefjerdedele af de omkomne.

Endvidere afslørede den ledende officer, at succesrige selvmordsangreb kun var ansvarlige for 0,4 procent af alle palæstinensiske angreb gennem de fire år, konflikten har stået på. Men de 502 personer, der blev dræbt ved disse, repræsenterede næsten halvdelen af alle omkomne.

I 2004 har der været foretaget 14 selvmordsangreb, som har dræbt 55 mennesker.

De israelske sikkerhedsstyrker har forpurret mindst 116 selvmordsangreb i samme periode.

Den ledende officer mente, at årsagen til den forbedrede bekæmpelse af den palæstinensiske terror havde været opførelsen af sikkerhedshegnet og en stærkt forbedret menneskelig efterretnings- og lyttetjeneste samt et tættere samarbejde mellem IDF, politiet og Shin Bets agenter.

Konflikten, som udkæmpes på et "lav-intensitetsniveau", har også omdannet IDF. Tropper inden for artilleri, ingeniørtropper og væbnede enheder er alle blevet trænet og indsat som infanteri. IDF har også skåret ned på oplæringen i konventionel krigsførelse og har skilt sig af med ældre, tungt mekaniserede styrker og erstattet disse af lettere enheder udstyret med moderne højteknologi.

Og nu, for første gang siden den anden intifadas begyndelse, er der tegn på, at motivationen blandt palæstinenserne til at udføre terrorangreb er faldende. Grunden, sagde den ledende officer, var vanskelighederne ved at gennemføre succesrige angreb.

Han sagde også, at IDFs indsats mod terrorlederne har efterladt et tomrum blandt de militære ledere, især inden for Hamas.

IDFs arrestationer og målrettede drab på terrorister har tyndet ud i cellerne i Judæa og Samaria. I Nablus, der engang var kendt som bombefremstillingernes hovedstad på Vestbredden, er det nu uerfarne "fjerderangs" aktivister, som udfylder posterne efter de arresterede eller dræbte celleledere.

Hæren mener, at Hamas har fået ødelagt noget af sit image, fordi man ikke har været i stand til at efterleve sit løfte om at hævne mordene på organisationens ledere, Shiek Ahmed Yassin og Abdel Aziz Rantissi. Den nuværende ledelse er svag.

Ikke overraskende får resultatet af Israels indsats mod den palæstinensiske terror denne til at ændre karakter. I Gaza antager palæstinensiske angreb primært form af affyring af mortergranater og kassamraketter eller en ny taktik af gravning af tunneller under israelske mål og bosættelser.

Ifølge de militære opgørelser affyrede palæstinenserne 232 kassamraketter i 2004, sammenlignet med 120 året før, 37 i 2002 og 4 i 2001. Morterilden blev også øget til 1.139 i 2004, sammenlignet med 854 i 2003, 558 i 2002 og 512 i 2001.

IDF har afsløret 80 tunneller i Gaza-striben i de seneste to år.

Hamas-guerrillaer i Gaza menes også at være kommet i besiddelse af et antal anti-luftskytsmissiler. Formodningen inden for IDF er, at Hamas forsøger at få fat i giftstoffer og andre komponenter til etablering af et megastort angreb, sagde den ledende officer.

Kaster man et blik på fremtiden, sagde den ledende officer, at fænomenet med tunneller vil blive den største trussel efter tilbagetrækningen.

Adspurgt om muligheden for, at kassamraketter vil blive affyret ind over Ashkelon, svarede den ledende officer med et optimistisk syn på tingene.

"Vi mener, at tilbagetrægningsprocessen vil trække tæppet væk under ideen om modstand, og der er en fornuftig mulighed for, at dette vil lykkes," sagde den ledende officer.

Kilde: Jerusalem Post


Tilbage

 

Untitled Document