Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document

Arkiv - sorteret
efter emne:
 

Israel og FN
 

Sikkerhedshegnet
 

Det Palæstinensiske Selvstyre
 

Terrorisme
 

Bosættelser
 

Det øvrige Mellemøsten
 

Kultur, sport og teknologi
 

Flere tidligere artikler
 

Opinion: Redaktørens klumme

 

 

 

 

 

Israel-Online, 12. juli 2004
Den Internationale Domstol i Haag: Israel har ingen ret til selvforsvar

Fredag d. 9. juli 2004 afgav den internationale domstol (ICJ) i Haag sin vejledende udtalelse vedrørende de retslige aspekter af Israels sikkerhedshegn. Som forventet var udtalelsen særdeles kritisk over for Israel og anførte, at hvor sikkerhedshegnet er opført på landområder uden for den grønne linje fra 1967, er det ikke i overensstemmelse med international lov. Desuden opfordrede retten Israel til at fjerne de dele af hegnet, som er blevet opført på palæstinensisk jord, samt udbetale kompensation til dem der er blevet berørt af dets konstruktion.


Punkter af særlig interesse:

DET ER EN MUR
Retten valgte at referere til barrieren som en mur uagtet den kendsgerning, at den for 95 procents vedkommende består af et netrudehegn, mens kun 5% af den består af betonvæg. Herved accepterede retten betegnelsen i den palæstinensisk foreslåede generalforsamlingsresolution, som havde udbedt sig rettens vejledende udtalelse.


ANNEKTERING
Retten anførte, at den særlige rute, som Israel har valgt at give 'muren', ikke er nødvendig for at opfylde landets sikkerhedsformål. Opførelsen af 'muren' skaber et "fait accompli" på stedet, som meget vel kunne blive permanent, og som i så fald ville svare til en egentlig annektering.


INGEN RET TIL SELVFORSVAR
Retten udtalte, at artikel 51 i FN-charteret (som garanterer enhver FN-medlemsstats ret til at forsvare sig mod væbnede angreb – selv med anvendelse af magt) ikke kan bringes i anvendelse, eftersom den terrorisme, som Israel lider under, ikke stammer fra en fremmed stat. Følgelig konkluderede retten, at artikel 51 i charteret "ikke [er] relevant i det foreliggende tilfælde".


ANBEFALER AKTIONER MOD ISRAEL
Rettens ikke-bindende udtalelse vedrørende lovligheden af hegnet opfordrede FN's Sikkerhedsråd til at overveje "yderligere aktioner" for at standse opførelsen af barrieren. "Retten er af den opfattelse, at FN, herunder især generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet, bør overveje, hvilke yderligere aktioner der er påkrævet for at bringe den ulovlige situation til ophør, som er et resultat af opførelsen af muren," sagde retspræsidenten.


Israel afviser dommen

ICJ's fjendtlige holdning til sikkerhedshegnet var ikke uventet. Fra begyndelsen har det stået klart, at forsøget på at bringe emnet til drøftelse i ICJ havde politisk karakter.

Israels svar på dommen var kompromisløs. Premierminister Ariel Sharon kaldte ICJ's anbefaling for "et slag i ansigtet" på den globale kamp mod terrorisme. Han afviste anbefalingen som politisk motiveret og tendentiøs og formanede om, at ICJ opmuntrer til terror ved at undsige de lande, som kæmper mod den.

Kommentator ved Jerusalem Post, Saul Singer, reflekterer (15/7) over rettens beslutning om at berøve Israel retten til at forsvare sig mod palæstinensisk terrorisme:

"Intet i nærværende charter," siger artikel 51, "skal svække den naturlige ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar, såfremt der finder et væbnet angreb sted mod et medlem af FN".

For at berøve Israel denne ret var ICJ tvunget til at "tilføje" en ny sætning til charteret, som begrænser artikel 51 til kun at gælde angreb "fra én stat mod en anden stat." Hvorfor? Der blev ikke givet nogen begrundelse for denne nyopfindelse, som således også logisk medfører, at 11. september ikke udløste USA's ret til selvforsvar.

Dette er kernen i afgørelsen, ikke rettens "humanitære" indvendinger mod hegnet. Hvis Israel ikke har ret til at forsvare sig mod palæstinensisk terrorisme, skal hegnet selvfølgelig rives ned.

Det følger også logisk, at de "humanitære" overvejelser kun strømmer én vej. Der er ingen grund til at afveje palæstinensisk velbefindende mod israelske liv; førstnævnte er relevante, sidstnævnte er det ikke.

ICJ's anden afgørende forvrængning er definitionen af Vestbredden som fremmed landområde, når det gælder hegnet, men efterfulgt af en erklæring om, at angreb fra selvsamme landområde ikke er "internationale" og derfor ikke udløser artikel 51.

Alt dette er en hån mod FN's charter, mod international lov (folkeretten) og mod enhver antydning af simpel retfærdighed.

At et internationalt forum så entydigt kan ignorere flere års ondsindede angreb, hvilket tydeligvis er hele begrundelsen for at opføre hegnet, bør ikke miste sin evne til at chokere, selv ikke set på baggrund af en generel vægring ved at betragte Israel som offer for angrebene.

Kilde: BICOM og Jerusalem Post.


Læs også:

Opinion: Er det nok nu? Af Anne Bayefsky
17.07.04 - Den seneste afgørelse om Israels sikkerhedshegn fra Den Internationale Domstol (ICJ), FN's juridiske gren, er et klassisk eksempel på, hvordan tilsviningen af jøder ikke standser ved jøder. Skønt i modstrid med FN's grundlæggende princip om lighed mellem nationer, store som små, tror mange, at følgerne af FNs angreb på Israel kan begrænses til at omfatte jødisk selvbestemmelsesret. ICJ har bevist, at de tager fejl.


Tilbage

 

Untitled Document