Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document

Features:

Udenrigsministeriet
besvarer spørgsmål
om Gaza-operation
03.02.09

Seksdageskrigen - 40 år efter
16.06.07

FN's menneskerettig-hedsråd kritiserer kun Israel
27.12.06

Alt ånder ro på den nordlige grænse – indtil videre
16.10.06

På besøg midt i bombehelvede
28.07.06

Hamas' uventede sejr
26.01.06

Israel "slettet af landkortet" ved FN-ceremoni
08.12.05

Sharon i tale til FN: Opfordrer til kompromis med palæstinenserne
15.09.05

Danmark financierer promoveringen af terror mod israelske civile
12.09.05

Tony Blair fordømmer terrorisme – også i Israel
31.07.05

Arabiske intellektuelle: Retsforfølg religiøse ledere som ansporer til mord
25.07.05

Ariel Sharon: Vi kan ikke stole på andre end os selv
26.01.05

Første gang nogensinde: FN mindes Holocaust
24.01.05

Israel bekymret over Abbas’ signaler under valgkamp
14.01.05

Business as usual
02.11.04

Video dokumenterer palæstinensisk misbrug af ambulancer
30.09.04

Tiden er ved at rinde ud for Arafat og hans gamle garde
15.09.04

Rapport: EU's finansiering af palæstinensisk terror og korruption
06.09.04

Israelske arabere giver sikkerhedshegnet æren for nyvunden fremgang
04.07.04

Natteliv i Jenin?
146.06.04

Hvad foregik egentlig i Gaza i maj 2004?
26.05.04

Lund, propaganda og antisemitisme
25.05.04

 

 

 

Israel-Online, 27. december 2006

FN's menneskerettighedsråd kritiserer
kun Israel

Det nye FN-råd, som har til opgave at beskytte menneske-rettighederne, bruger al sin tid på at angribe Israel.

I juni 2006 indviede FNs generalsekretær, Kofi Annan, det nye FN's Menneskerettighedsråd (United Nations Human Rights Council, UNHRC). Det nye råd efterfølger den nu nedlagte FN's Menneskerettighedskommission, som ofte er blevet kritiseret for at have nogle af verdens værste krænkere af menneskerettigheder som medlemmer.

Der var store forhåbninger om, at det nye råd ville blive verdens førende beskytter af menneskerettigheder. Ved åbningsceremonien sagde Annan:

"Dette råd udgør en stor, ny chance for FN og for menneskeheden til at forny kampen for menneskerettigheder."

Trods disse store forhåbninger fokuserede rådet imidlertid hurtigt på ensidigt at fordømme Israel, mens det ignorerede de værste tilfælde af menneskerettigheds-krænkelser rundt om i verden.

FN's hovedkvarter i New York.

Medierne bruger ofte inter-nationale organer som UNHRC som reference og som en moralsk guide. Det er derfor særdeles vigtigt at afsløre dette nye organs ubalancerede og politiserede agenda.

UNHRC's første møde, juni 2006

Ved det første møde i UNHRC blev kun én enkelt nation udsat for kritik - Israel. Rådet besluttede, at Israel krænkede menneske-rettighederne, og til berigtigelse af dets forhåndsgivne konklusion beordrede det en undersøgelse iværksat. Rådet var meget klart med hensyn til, hvad det forventede, at denne undersøgelse skulle konkludere. Rådet besluttede...

"at foretage en uafhængig vurdering af krænkelserne af menneskerettigheder og virkningerne af den israelske besættelse af Palæstina og andre besatte arabiske territorier."

Resolutionen bemyndigede en særlig forsamling i UNHRC til udelukkende at fokusere på Israel og besluttede, at emnet skal være på dagsordenen ved alle kommende møder i UNHRC.


Menneskerettighedsrådet ignorerer krænkelser i Darfur

Som den FN-kritiske organisation "Eye on the UN" har påpeget:
I Darfur er trekvart million mennesker uden for humanitær rækkevidde, 2,5 millioner mennesker er blevet fordrevet af volden, 385.000 mennesker er i umiddelbare fare for udsultning, og over to millioner er døde under 22 års vold og forarmelse.

Men FN's førende menneskerettighedsagentur har ingen planer om at afholde en særlig forsamling for Darfur.


UNHRC mødes for anden gang, 6. juli 2006.

Ikke overraskende blev Israel ved det særlige møde, som den tidligere resolution havde lagt op til, ensidigt udsat for voldsomme angreb. Rådet godkendte Resolution S-1/1 med titlen "Menneskerettighedssituationen i de besatte palæstinensiske områder".

Denne resolution, som ikke nævner nogen form for historisk kontekst, palæstinensisk terrorisme eller israelske fredsforslag...

"- udtrykker sin dybe bekymring over Israels krænkelser af international lov;

- kræver, at Israel ophører med sine militære operationer i de besatte palæstinensiske territorier; og

- opfordrer Israel til at løslade medlemmerne af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd [som også er medlemmer af terrororganisationen Hamas]."


UNHRC ignorerer krænkelser i Guinea

Samme dag som Rådet mødtes for at diskutere Israel, noterede en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch:

"Som svar på en landsomfattende strejke, i protest mod de øgede priser på ris og benzin, begik Guineas sikkerhedsstyrker mord, voldtægt, overfald og tyveri mod både demonstranter og tilskuere."

Til dato har Rådet ikke foretaget sig noget vedrørende menneskerettighedskrænkelserne i Guinea.


Endnu et særmøde, 11. august 2006

I august, efter Hizbollahs uprovokerede angreb på Israel, besluttede UNHRC at være vært for endnu et særmøde. Rådet var dog ikke interesseret i, hvordan konflikten begyndte. I stedet nedsatte det en undersøgelseskommission, som skulle gennemgå situation, men forbød udtrykkeligt denne kommission at efterforske Hizbollahs handlinger.

Resolution S-2/1 gav undersøgelseskommissionen ordre til, at kun bestemte aspekter af konflikten skulle undersøges. Disse aspekter blev defineret således:

"(a) at efterforske Israels systematiske målrettede angreb og drab på civile i Libanon;

(b) at undersøge de typer af våben, som blev anvendt af Israel og disses overensstemmelse med international lov; og

(c) at vurdere omfanget og de dødelige virkninger af israelske angreb på menneskeliv, ejendom, vigtig infrastruktur og miljøet."

Den efterfølgende rapport noterede, at:

"Det er ikke op til Kommissionen at kommentere den politiske og juridiske kontekst for vedtagelsen af resolution S-2/1, eller at bedømme omfanget af dens mandat. Det er klart, at kommissionens mandat er begrænset ... og ikke tillader en fuld undersøgelse af alle konfliktens aspekter ... Kommissionen har ikke ret til, selvom den måtte have ønsket det, at fortolke det [mandatet], som om det tillige bemyndiger til en undersøgelse af Hizbollahs handlinger i Israel. At gøre dette ville overskride Kommissionens fortolkningsmæssige funktion, og ville være at misbruge rådets magt."

FNs menneskerettighedsråd forhindrede altså bevidst en fair undersøgelse af konflikten. Enhver rimelig efterforskning ville have noteret, at:

- Konflikten blev indledt, da israelske soldater blev dræbt og kidnappet på israelsk jord.

- Tusindvis af raketter blev bevidst affyret mod civile områder i Israel.

- Prisen i form af liv, ødelagte hjem, og beskadigelse af den israelske økonomi på grund af krigen var enorm.

Mens UNHRC ignorerede alle informationer fra Israels regering, godtog man ukritisk en liste over 56 såkaldte "massakrer begået af den israelske hær" fra den libanesiske regering som kendsgerninger. Den fulde rapport er tilgængelig online her.


UNHRC afholder endnu et særmøde: 15. november 2006

Den 15. november blev 19 civile palæstinensere dræbt, da nogle israelske artillerigranater tilsyneladende forfejlede deres mål, en mark, som palæstinensiske terrorister i Gaza havde brugt som affyringsområde for raketter mod byer og landsbyer i Israel.

Denne frygtelige tragedie var ifølge den israelske hær et utilsigtet uheld, som skete på grund af en teknisk fejl. Den israelske regering undskyldte straks og påpegede, at hvis palæstinenserne var ophørt med at affyre raketter mod Sderot, kunne denne ulykke ikke have fundet sted.

Alligevel greb UNHRC samme dag til handling for at afholde endnu et særmøde og vedtage endnu en resolution, som fordømte Israel. Heller ikke denne gang var der nogen som helst reference til de vedvarende raketaffyringer mod civile områder i Israel. Gilad Shalit, den israelske soldat, som stadig holdes tilfangetaget i Gaza, blev heller ikke nævnt. Rådet leverede ingen kontekst overhovedet til at beskrive hændelsen. Rådet udtrykte blot

"...chok over rædslerne ved de israelske drab på palæstinensiske civile i Beit Hanoun og opfordrer til, at gerningsmændene bliver retsforfulgt".

Rådet besluttede at udsende en undersøgelseskommission, som skulle

"fremkomme med anbefalinger til metoder og midler til at beskytte palæstinensiske civile imod yderligere israelske angreb."

Der var ingen referencer til beskyttelse af israelske civile imod yderligere raketangreb.


UNHRC ignorerer krænkelser af menneskerettigheder i Sri Lanka

Mens Rådet sad i møde, berettede Toronto Star fra en undersøgelse ved menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch at...

"der er "klare og tvingende beviser på", at Sri Lankas regeringsstyrker hjælper guerrillaerne med at kidnappe drenge og unge mænd for at gøre dem til børnesoldater."

Til dato er over 65.000 mennesker blevet dræbt i denne konflikt. Menneskerettighedsrådet har aldrig drøftet regeringens bortførelse af børn eller det igangværende massemord i Sri Lanka.

FN's Menneskerettighedsråd har eksisteret i lidt over seks måneder. I den periode har det ignoreret frygtelige krænkelser af menneskerettigheder rundt om i verden. Det er blevet til en organisation, der er viet til udelukkende at fordømme og hænge staten Israel ud.

Derfor savner rådet aldeles troværdighed og bør af medierne ikke betragtes som en pålidelig kilde i spørgsmålet om menneske-rettigheder.

Kilde: Honest reporting, 8. december 2006


En note fra redaktionen:

Fem dage efter ovenstående præsentation blev forfattet vedtog FNs menneskerettighedskommission sin første resolution, der ikke er rettet mod Israel (13. december 2006).

Resolutionen omhandlede situationen i Darfur, men man gik dog ikke så langt som at fordømme den sudanesiske regerings medvirken til overgrebene på hundrede tusinder af ikke-arabiske sudanesere.

I resolutionen udtrykker FNs menneskerettighedsråd "bekymring over alvoren i den humanitære situation i Darfur", roser regeringen i Khartoum for dens samarbejde med UNHRC, og vedtager at sende en delegation til Sudan for at "vurdere menneskerettighedssituationen i Darfur og Sudans behov i denne henseende".


Tilbage

 

Untitled Document