Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document

Features:

Udenrigsministeriet
besvarer spørgsmål
om Gaza-operation
03.02.09

Seksdageskrigen - 40 år efter
16.06.07

FN's menneskerettig-hedsråd kritiserer kun Israel
27.12.06

Alt ånder ro på den nordlige grænse – indtil videre
16.10.06

På besøg midt i bombehelvede
28.07.06

Hamas' uventede sejr
26.01.06

Israel "slettet af landkortet" ved FN-ceremoni
08.12.05

Sharon i tale til FN: Opfordrer til kompromis med palæstinenserne
15.09.05

Danmark financierer promoveringen af terror mod israelske civile
12.09.05

Tony Blair fordømmer terrorisme – også i Israel
31.07.05

Arabiske intellektuelle: Retsforfølg religiøse ledere som ansporer til mord
25.07.05

Ariel Sharon: Vi kan ikke stole på andre end os selv
26.01.05

Første gang nogensinde: FN mindes Holocaust
24.01.05

Israel bekymret over Abbas’ signaler under valgkamp
14.01.05

Business as usual
02.11.04

Video dokumenterer palæstinensisk misbrug af ambulancer
30.09.04

Tiden er ved at rinde ud for Arafat og hans gamle garde
15.09.04

Rapport: EU's finansiering af palæstinensisk terror og korruption
06.09.04

Israelske arabere giver sikkerhedshegnet æren for nyvunden fremgang
04.07.04

Natteliv i Jenin?
146.06.04

Hvad foregik egentlig i Gaza i maj 2004?
26.05.04

Lund, propaganda og antisemitisme
25.05.04

 

 

 

Israel-Online, 30. oktober 2006

HRW: Hizbollah bør stilles til ansvar

Siden sommerens krig mellem Israel og den libanesiske Hizbollah-milits, har verdens medier og menneskerettigheds-organisationer været meget optaget af Israels brug af klyngebomber og påståede sløsethed vedrørende beskyttelsen af libanesiske civile under kampene.

Mens det må anses for rimeligt at undersøge hvorvidt et land som Israel overholder de gældende regler for krigsførelse, er det påfaldende hvor lidt opmærksomhed, der fra FNs og det internationale samfunds side rettes mod Hizbollahs under alle omstændigheder meget værre overtrædelser af krigens love.

Hizbollah er ganske vist ikke medunderskriver af hverken Geneve-konventionen eller lignende aftaler, men er ikke desto mindre, som alle andre, bundet af reglerne i den
internationale humanitære lov. Dette gælder naturligvis også for de lande, der passivt eller aktivt har støttet Hizbollah, først og fremmest Syrien, Iran og Libanon.

Selvom de større menneskerettighedsorganisationer , som Amnesty International og Human Rights Watch, traditionelt bruger mere energi på at kritisere Israel end dets fjender, skal det alligevel bemærkes, at sidstnævnte i netop den seneste konflikt flere gange har været ude med kritik af Hizbollah. Blot har kritikken af Hizbollah ikke haft mediernes bevågenhed i samme grad som kritikken af Israel.

Ikke desto mindre har Human Rights Watch's kritik af Hizbollah under og i kølvandet på den seneste krig været endnu hårdere end organisationens kritik af Israel. Herunder bringer vi en pressemeddelelse af HRW vedrørende FNs og Libanons manglende interesse for Hizbollahs krigsforbrydelser og krænkelser af international humanitær lov.


Human Rights Watch - Pressemeddelelse, 5. oktober, 2006

Af Sarah Leah Whitson

Da 800.000 pro-Hizbollah-demonstranter samledes i det indre Beirut (1. oktober), gjorde de det klart for verden, at selv efter krigen mod Israel udgør Hizbollah stadig en formidabel militær og politisk magtfaktor. Som sådan er den blevet en model for væbnede grupper i hele regionen. Både Hizbollahs styrke og dens popularitet gør det så meget desto vigtigere, at den holdes ansvarlig for sin adfærd under krigen.

Selvom både FN’s Råd for Menneskerettigheder (Human Rights Council) og den libanesiske regering har opfordret til, at Israel holdes ansvarlig for sine forbrydelser, har de ikke gjort dette med hensyn til Hizbollah. Denne fejl sender Hizbollah et budskab om, at man kan handle ustraffet, og undergraver samtidig beskyttelsen af civile, som bliver fanget i kampe, der involverer væbnede grupper rundt om i verden.

Tragedien i denne krig – de henved 1.000 libanesiske og 39 israelske civile, som blev dræbt, og reduktionen af meget af det sydlige Libanon til murbrokker – er et direkte produkt af Israels og Hizbollahs ekstreme tilsidesættelse af deres forpligtelser ifølge international humanitær lov. Human Rights Watch har dokumenteret Israels systematiske manglende evne til at skelne mellem militære og civile mål i dets luftbombardementer, i visse tilfælde grænsende til krigsforbrydelser.

Vi har også dokumenteret den kendsgerning, at Hizbollah sendte tusindvis af raketter mod tæt befolkede storbyer, byer og landsbyer i det nordlige Israel, idet de brugte forskellige ustyrede raketter, ofte kaldet "Katyushaer", som ikke kan målrettes mod militære mål med nogen form for præcision på grund af deres begrænsede teknologi.

Når Hizbollah affyrede disse raketter ind over civile områder, vidste de, at sandynligheden for at ramme et militært mål var nærmest ikke-eksisterende, mens det sandsynlige resultat var civiles død og lemlæstelse. Disse angreb var i bedste fald vilkårlig angreb på civile områder og i værste fald direkte angreb på civile. I begge tilfælde var der tale om alvorlige krænkelser af international humanitær lov og formodentlig krigsforbrydelser.

På grund af Hizbollahs hemmelighedsfuldhed vides ikke meget om deres styrkers adfærd inde i Libanon eller i hvilket omfang deres egne handlinger udsatte libanesiske civile for fare. Human Rights Watch’s undersøgelse har afsløret, at Hizbollah i en række tilfælde uberettiget bragte libanesiske civile i fare ved at oplagre våben i civile hjem, affyre raketter fra befolkede områder og tillade deres krigere at operere fra civile hjem. Hizbollah brugte også børn som aktive kombattanter, hvilket er endnu en krænkelse af loven.

Hizbollah har offentligt forsvaret deres angreb på Israel og insisteret på, at mange af deres raketter var rettet imod militære mål. Men det undskylder ikke de mange andre raketter, som blev sendt vilkårligt ind over civile områder. Hizbollah har også forsøgt at retfærdiggøre deres angreb på israelske civile ved at hævde, at der var tale om legitime repressalier ifølge en bestemt fortolkning af islamisk lov.

Den slags erklæringer er skuffende, for at sige det mildt, fra en organisation, som ellers praler af at have tvunget Israel til at trække sine militære styrker tilbage fra Libanon i år 2000 uden at angribe civile.

De er også kortsigtede: krænkelser af international humanitær lov finder sted i næsten alle krige, så hvis den ene parts krænkelser undskylder den anden parts krænkelser, ville hver eneste krig degenerere til angreb på civile. Det er grunden til, at respressalier imod civile aldrig er tilladt ifølge international humanitær lov.

Hizbollah har også benægtet, at de skulle have gjort noget som helst, der bragte libanesiske civile i fare, uden at imødegå specifikke anklager om, at de har kæmpet eller oplagret våben i civile områder.


FNs partiskhed

I krigens kølvand handlede FN's Råd for Mennskerettigheder hurtigt, primært tilskyndet af arabiske og muslimske medlemsstater, for at stille en undersøgelseskommission på benene til at undersøge Israels krænkelser af krigens love. Men i et skræmmende udslag af partiskhed, som virker stik imod hensigen med rådets eksistens, nægter man at undersøge Hizbollahs adfærd.

Denne énsidige reaktion undergraver troværdigheden hos FN’s stærkeste menneskerettigheds-mekanisme på et tidspunkt, hvor der er allermest brug for den til at kompensere for Libanons manglende evne eller manglende vilje til selv at udføre en sådan undersøgelse. Som følge heraf er der ingen officielle instanser, som undersøger Hizbollahs adfærd under fjendlighederne eller kræver Hizbollah stillet til ansvar for den.

Når Rådet følger op på dette emne under sin anden planmæssige runde, bør det utvetydigt bekræfte, at alle væbnede grupper, der er involveret i fjendtligheder, herunder også Hizbollah, er underlagt international lov, som strengt forbyder alle angreb på civile, uanset om de er ment som gengældelse for Israels ulovlige angreb på libanesiske civile.

Selv de, der støtter Hizbollah og mener, at organisationen har ret til at gøre modstand [imod Israel, selvom israelske tropper forlod Libanon i 2000, red.], må kræve, at Hizbollah kæmper efter disse regler. Hvis man undlader at holde Hizbollah ansvarlig, risikerer man, at organisationen kastes ud i total lovløshed som kampstyrke og opfordrer til andre væbnede gruppers åbenlyse tilsidesættelse af krigens mest grundlæggende principper.

Hvis der gives grønt lys for angreb på civile, ved vi én ting med sikkerhed, nemlig at ofrene næppe bliver begrænset til israelere [hvilket muligvis kunne anses for acceptabelt blandt Hizbollahs støtter, red.]. Ligesom tilfældet er i Irak, vil arabere og muslimer være godt repræsenteret.

Hvis vi skal minimere skaderne mod civile i sådanne konflikter, må vi ikke begynde at gøre undtagelser nu. Og hvis Hizbollah ønsker at blive taget alvorligt som legitim styrke, skal den fastholdes på den samme internationale standard, som gælder for sådanne styrker.

Kilde: Human Rights Watch


Tilbage

 

Untitled Document